VITAL 90

Alchimex
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Adjuvant pentru îmbunătăţirea performanţelor la aplicarea tratamentelor fitosanitare în culturile agricole.

VITAL 90 este un produs lichid, incolor, fără miros specific, care conţine mininum 90% alcool isodecil etoxilat, substanţă din grupa surfactanţilor neionici, cu rol adjuvant pentru creşterea eficienţei tratamentelor fitosanitare în culturile agricole.

VITAL 90 intervine ca un adjuvant cu multiple efecte în potenţarea acţiunii biologice, respectiv, adǎugat în soluţia pentru tratament conferǎ acesteia:

- o reducere a tensiunii superficiale a picăturilor, asigurându-le o mai fină dispersie, cu o mai mare capacitate de umectare şi de acoperire;
- o mai bună aderenţă a soluţiei stropite pe foliajul plantelor şi o reducere a scurgerilor;
- o capacitate mai mare de reţinere a umidităţii necesare pe foliajul stropit;
- o creştere a suprafeţelor de contact, de penetrare şi de absorbţie a soluţiei stropite, având ca rezultat final o creştere a eficienţei tratamentelor aplicate, mai ales în condiţii de secetă şi, în special, faţă de buruienile sau plantele de cultură cu foliaj mai greu umectabil.

VITAL 90 se poate utiliza în concentraţie de 0,08 - 0,1 % (80 - 100 ml/100 l apă), adăugându-se în rezervorul în care se pregăteşte soluţia pentru stropit.

TEHNICA DE APLICARE: VITAL 90 se aplică prin stropiri cu volume normale de apă, împreună cu produsele pentru protecția plantelor, avându-se în vedere recomandările din tehnologiile specifice pe culturi, inclusiv cele referitoare la fazele şi momentele obligatorii pentru aplicarea tratamentelor.

Când se prepară soluţia pentru stropit, recomandarea generală este ca, mai întâi, să se adauge, sub agitare continuă, cantitatea necesară din produsul fitosanitar, după care să se adauge cantitatea necesară de adjuvant.

Când în soluţia de stropit se amestecă şi alte produse, în scop fitosanitar sau pentru fertilizarea foliară a culturilor, adjuvantul se adaugă ultimul, avându-se în vedere şi instrucţiunile de aplicare ale acelor produse, mai ales cu privire la compatibilităţile lor.

Folosirea adjuvantului în amestec cu produsele din categoriile arătate mai sus se impune, mai ales, dacă tratamentele se aplică în volume de apă mai reduse la ha, cu sau fără reducerea şi a dozelor de produs, în condiţiile omologate.

COMPATIBILITATE: VITAL 90 se poate aplica în amestec cu produse erbicide, fungicide şi/sau insecticide avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile specifice pe culturi privind cele mai eficiente asocieri.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: La manipularea şi la utilizarea produsului vor fi respectate măsurile generale de igienă şi protecţie aplicabile sectorului fitosanitar. În timpul manipulării produsului şi al aplicării tratamentelor se poartă echipamentul de protecţie, nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice, nu se mănâncă. Deoarece prin contact cu ochii poate sa fie iritant şi coroziv, cu risc de leziuni oculare grave, se va evita contactul cu ochii, iar în caz de contact, se spală imediat cu apă curată şi se apelează la un serviciu medical.

În caz de înghiţire, fiind nociv, se provoacă voma şi se apelează, fără întârziere, la un serviciu medical. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis etanş, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, la temperaturi ce pot fi între -5°C şi + 30°C, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Deşi produsul nu este clasificat ca având efecte adverse în mediul înconjurător, la aplicarea tratamentelor se vor respecta toate măsurile de prevenire şi protecţie impuse produselor fitosanitare cu care se aplică în amestec. După efectuarea tratamentelor, echipamentele de stropit se spală imediat, iar apele de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă, pe alte terenuri sau culturi.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept