VECTOR®

Dow
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Erbicid sistemic, selectiv pentru culturile cerealiere.

VECTOR® se prezintă sub forma unui lichid alb, opac, omogen, cu miros fenolic, ce conține: 6,25g/l florasulam și 300g/l acid 2,4 D EHE. Formularea produsului este suspoemulsie fină, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen. Nu este inflamabil, nu este volatil, nu este coroziv.

MOD DE ACȚIUNE: VECTOR® este un erbicid selectiv, sistemic, acționând asupra buruienilor dicotile anuale și perene. În condiții de câmp, lucrează ca erbicid foliar ce penetrează frunzele prin stomate și este transportat în țesuturile de creștere. Acționează numai asupra buruienilor prezente în momentul aplicării (postemergent).

MOD DE ÎNTREBUINȚARE: VECTOR® este omologat ca erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene din cultura grâului, orzului, orzoaicei, ovăzului și porumbului. Produsul nu se aplică la porumbul care a fost tratat cu insecticide organofosforice. Produsul se aplică primăvara la temperaturi de peste 5°C, spre deosebire de produsele standard, care devin active numai de la temperaturi de peste 8 - 10°C. Este important ca produsul să nu fie folosit după nopți cu îngheț, întrucât în astfel de situații eficacitatea sa scade foarte mult.

DOZA DE APLICARE: Doza omologată este de 0,4 - 0,6 l/ha, în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, densitatea culturii și condițiile climatice. Fiind un erbicid foliar, eficacitatea ridicată se obține cu particule de mărime medie, volumul de apă fiind de 200 - 300 l/ha. Produsul se aplică la cereale păioase când buruienile au 2 - 4 frunze, iar cultura de la începutul înfrățirii până la cel de-al 2-lea internod, cu excepția culturii de ovăz la care se poate aplica de la înfrățire până la formarea unui internod. La porumb, produsul se aplică atunci când buruienile dicotiledonate anuale au 2-4 frunze, cele perene au maxim 10 cm înălțime, iar cultura se află în stadiul de 4-6 frunze. În cazul culturilor infestate predominant cu Matricaria spp., este suficientă doza de 0,4 l/ha. Dacă buruienile sunt într-un stadiu avansat de dezvoltare și în cazul prezenței în cultură a buruienilor dicotiledonate perene este necesară o doză mai mare, de 0,6 l/ha.

VECTOR® nu are acțiune remanentă: nu influențează negativ culturile postmergătoare, permițând însămânțarea oricărei culturi începând cu cereale păioase de toamnă. Dacă cultura tratată cu VECTOR® este distrusă din alte motive, se pot semăna, la două săptămâni de la tratament, cereal de primăvară, iar după patru săptămâni, porumb sau soia.

Timpul de pauză: Intervalul de timp de la aplicarea produsului până la recoltare este de 3 săptămâni. Se va evita contactul cu culturile dicotile sensibile la VECTOR®. După folosirea echipamentului, umpleți rezervorul cu apă, lăsați instalația de agitare în funcțiune, după care goliți rezervorul. Pentru spălare folosiți orice detergent. Datorită fitotoxicității acidului 2,4D, este interzisă aplicarea produsului cu mijloace avio și în condiții care favorizează driftul.

COMPATIBILITATE: VECTOR® este compatibil cu o gamă largă de erbicide, insecticide și fungicide. Înainte de efectuarea amestecurilor cu alte produse de uz fitosanitar, se vor consulta tabelele de compatibilitate și se va efectua un test practic, respectând dozele prescrise. Vector se poate aplica în amestec cu îngrășăminte foliare.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: Evitați contactul cu ochii și pielea. În timpul lucrului este obligatoriu echipamentul de protecție.
Nu fumați, nu beți, nu mâncați în timpul tratamentului. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă, pentru cel puțin 5 minute. În caz de contact cu pielea, spălați cu săpun și multă apă. Înlăturați îmbrăcămintea contaminată. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de a o refolosi. După terminarea lucrului, spălați bine mâinile și fața cu apă și săpun, fără să frecați. În caz de intoxicație prin ingestie, nu provocați vomă. Chemați un medic. Decizia dacă se va provoca sau nu vomă revine în exclusivitate medicului. Nu folosiți lapte ca antidot. În caz de inhalare, scoateți pacientul la aer curat. Consultați un medic.

Notă: Nu există antidot specific. Este necesară asistența medicală. Tratamentul este la latitudinea medicului, în funcție de simptomele pacientului. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide, bătrânilor. Evitați contactul produsului cu apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Evitați imprăștierea produsului în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât cele recomandate.

Notă pentru medic: Tratament de întreținere. Tratamentul este bazat pe cunoștințele medicului și este direcționat asupra simptomelor prezentate de pacient.

În caz de contaminare cu produs, se recomandă a se contacta: Institutul Național de Sănătate Publică - Biroul de informare toxicologică. Tel. 021 318 3620/interior 235.

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Depozitarea se face în ambalajul original, în încăperi destinate depozitării pesticidelor, ferit de razele soarelui și căldură. Temperatura de depozitare este de 5°C-25°C. Pe timpul manipulării și transportului se iau măsurile de protecția muncii și PSI. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Deoarece substanța activă este toxică pentru organismele acvatice, produsul se aplică conform tehnologiilor și instrucțiunilor de utilizare aprobate, cu respectarea măsurilor speciale pentru protecția apelor de suprafață, conform prevederilor legale. Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golirea ambalajelor de plastic și metal vor fi decontaminate prin tripla clătire, golite de conținut, uscate, curate și păstrate cu capacele separate, iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor fi curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și calendarul de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept