SALVATOR® 25 EW

Nufarm
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Fungicid cu acțiune sistemică pentru combaterea bolilor la grâu, orz, rapiță, sâmburoase, măr, viță de vie, tomate și castraveți, precum și pentru utilizarea ca regulator de creștere la rapiță, în tratamentele de toamnă

 

Salvator® 25 EW este un fungicid sistemic din grupa triazolilor, cu un conținut de 250 g/L tebuconazol. Se prezintă sub formă de emulsie de ulei în apă, omogenă, mobilă, inodoră, de culoare coniac. Produsul nu este exploziv și nici coroziv. Este stabil în condiții normale de depozitare şi manipulare.


Mod de acţiune


Salvator® 25 EW este un fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune, în special asupra agenților patogeni care provoacă făinari la culturile de grâu, orz, măr, viță de vie și legume. Salvator 25 EW are acțiune preventivă, curativă și uneori de eradicare, care se manifestă asupra patogenilor prin inhibarea sintezei ergosterolului, un component al membranelor celulare ale organismelor țintă. Utilizat în tratamente foliare, produsul este rapid absorbit de plantă și circulă ascendent prin sistemul circulator, protejând frunzele și creșterile noi. Are o bună acțiune reziduală  care  se manifestă pentru o perioadă  îndelungată,  în funcție de cultură și  de condițiile locale.

Produsul este omologat pentru utilizare în România, conform tabelului:

 

Cultura

Agenți patogeni

Doza/concentrația de aplicare

Timp de pauză (zile)

Grâu, Orz

Complex de boli foliare:

Fainarea cerealelor (Erysiphe graminis), Rugina bruna, (Puccinia recondita), Rugina galbena (Puccinia striiformis), Septorioza (Septoria tritici), Patarea reticulara a frunzelor de orz (Pyrenophora teres), Fuzarioza (Fusarium graminearum)

 

0,5 L/ha

42

 

Rapiță

Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), alternarioza (Alternaria brassicae), putregaiul uscat (Phoma lingam), putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), făinare (Erysiphe communis)

 

1,0 L/ha

 

56

 

Rapiță

Tratament aplicat toamna pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare și pentru combaterea putregaiului uscat (Phoma lingam)

 

0,5 L/ha

 

56

Măr

Făinare (Podosphaera leucotricha),

rapăn (Venturia inaequalis)

0,05% (0,75 L/ha în 1500 L apă)

14

Sâmburoase (prun, cireș)

 

Monilioză (Monilia spp.)

0,075 – 0,1% (0,75 – 1,0 L/ha în 1000 L apă)

7

Viță de vie

Făinare (Uncinula necator)

0,4 L/ha

14

Tomate

Alternarioză (Alternaria solani)

0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apă)

3

Castraveți

Făinare (Sphaerotheca fuliginea)

0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apă)

3

 

Momentul aplicării


Salvator®  25 EW se aplică prin stropiri în timpul vegetației, la avertizare, sau la apariția primelor simptome de boală. Numărul maxim de tratamente cu Salvator®  25 EW posibil de aplicat într-un sezon și intervalul fenologic de efectuare a tratamentelor sunt: grâu, orz – max. 2, în intervalul dintre începutul înălțării primului nod și sfârșitul înfloritului (BBCH 30 – 69); rapiță – un tratament toamna în intervalul 2 – 8 frunze (BBCH 12 – 18) și max. 2 primăvara, de la începutul înălțării tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30 – 69); măr – max. 3, după scuturarea petalelor până la mărimea fructului de 90% din dimensiunea soiului (BBCH 69 – 79), sâmburoase max. 3, în intervalul dintre umflarea mugurilor și începutul colorării fructelor (BBCH 51 – 85), viță de vie – max. 3, în intervalul 9 frunze nepliate până la compactarea ciorchinelui (BBCH 19 – 79), tomate – max. 2, în intervalul 10 frunze nepliate până la coacerea fructelor (BBCH 20 – 89) și castraveţi max. 2, în intervalul 4 frunze nepliate până la coacerea fructelor (BBCH 14 – 89). Tratamentele cu Salvator®  25 EW se pot repeta la un interval minim de 7 zile la tomate și castraveți, respectiv de 14 zile la cereale, rapiță, măr, sâmburoase și viță de vie. Pentru a preveni instalarea rezistenței patogenilor, se recomandă alternarea tratamentelor cu alte fungicide sistemice, având alt mod de acțiune, sau cu fungicide de contact, în funcție de programul de com­batere adoptat. 

Tratamentele se administrează uniform pe întreaga suprafață, folosind echipamentele de stropit specifice culturilor de câmp sau horticole. În livezi, tratamentele se efectuează numai cu tractoare cu cabină închisă. La aplicare, se folosesc volume normale de apă la hectar. În timpul efectuării tratamentului, se va evita dispersarea soluției pe culturile învecinate. De aceea, nu se fac tratamente în condiții de vânt, când deriva pulverizării este vizibilă.


Compatibilitate


Salvator® 25 EW poate fi compatibil cu multe dintre insecto-fungicidele  folosite în mod curent în România, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Evitați amestecurile complexe între 3 – 4 pesticide și îngrășăminte, pentru a nu diminua efectul fiecăruia și a nu produce fenomene de fitotoxicitate care se pot manifesta cu precădere în condiții de secetă și la volume reduse de soluție la hectar.

Înainte de utilizare consultaţi lista de compatibilităţi şi efectuaţi un test.

 

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECŢIA MUNCII: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și cu pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție omologat (mănuși, salopetă, ochelari sau mască de protecție), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor aplica măsurile de prim ajutor și se va consulta medicul. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, precum nici în zonele de acces al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se împrăștia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate.


MĂSURI DE PRIM AJUTOR:


La contactul cu ochii , se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute. Țineți pleoapele bine deschise în timp ce spălați ochii. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

La contactul cu pielea se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun, în timp ce se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Consultați un medic, dacă este necesar.

În caz de inhalare se scoate victima la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se solicită asistență medicală.

În caz de ingestie a NU se provoca voma. Se spală gura cu multă apă. I se dă victimei să bea multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.


NU SE FOLOSEŞTE LAPTELE CA ANTIDOT.


Notă către medic: nu există antidot specific; se va trata simptomatic și se va face terapie de întreținere. Pentru informaţii medicale suplimentare, contactaţi Institutul de Sănătate Publică din Bucureşti - Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică:

Tel.: 021 318 36 06 (linie directă) sau 021 318 36 20, interior 235 (Luni-Vineri, 8.00-15.00)


CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajele originale, sigilate și etichetate corespunzător, în încăperi uscate, răcoroase, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. Se va depozita la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și de căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc. 

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Deoarece substanţa activă este toxică pentru organismele acvatice, în tehnologiile şi instrucţiunile de utilizare se vor înscrie măsuri obligatoriu de respectat pentru protecţia apelor, conform prevederilor legale. Nu se aplică pe terenuri agricole adiacente cursurilor de apă! Pentru evitarea contaminării apei, produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România – SCAPA. Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripţionate cu sigla SCAPA. Sunaţi la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultati www.aiprom.ro, pentru informatii cu privire la cel mai apropiat centru de colectare si la calendarul de colectare SCAPA. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept