SALVATOR® 25 EW

Adama
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Fungicid cu acțiune sistemică pentru combaterea bolilor la grâu, orz, rapiță, sâmburoase, măr, viță de vie, tomate și castraveți, precum și pentru utilizarea ca regulator de creștere la rapiță, în tratamentele de toamnă.

SALVATOR® 25 EW este un fungicid sistemic din grupa triazolilor, cu un conținut de 250 g/L tebuconazol. Se prezintă sub formă de emulsie de ulei în apă, omogenă, mobilă, inodoră, de culoare coniac. Produsul nu este exploziv și nici coroziv. Este stabil în condiții normale de depozitare şi manipulare.

SALVATOR® 25 EW este un fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune, în special asupra agenților patogeni care provoacă făinari la culturile de grâu, orz, măr, viță de vie și legume. SALVATOR® 25 EW are acțiune preventivă, curativă și uneori de eradicare, care se manifestă asupra patogenilor prin inhibarea sintezei ergosterolului, un component al membranelor celulare ale organismelor țintă. Utilizat în tratamente foliare, produsul este rapid absorbit de plantăși circulă ascendent prin sistemul circulator, protejând frunzele și creșterile noi.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE: se aplică prin stropiri în timpul vegetației, la avertizare, sau la apariția primelor simptome de boală. Numărul de tratamente cu SALVATOR® 25 EW posibil deaplicat într-un sezon și intervalul fenologic de efectuare a tratamentelor sunt: grâuși orz– maxim 2, în intervalul dintre începutul înălțării primului nod și sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69); rapiță– 1 tratament toamna în intervalul 2-8 frunze (BBCH 12-18) și maxim 2 tratamente primăvara, de la începutul înălțării tulpinii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69); măr– maxim 3, după scuturarea petalelor până la mărimea fructului de 90% din dimensiunea soiului (BBCH 69-79), sâmburoase– maxim 3, în intervalul dintre umflarea mugurilor și începutul colorării fructelor (BBCH 51-85), viță de vie– maxim 3, în intervalul 9 frunze nepliate până la compactarea ciorchinelui (BBCH 19-79), tomate– maxim 2, în intervalul 10 frunze nepliate până la coacerea fructelor (BBCH 20-89) și castraveţi– maxim 3, în intervalul 4 frunze nepliate până la coacerea fructelor (BBCH 14-89). Tratamentele cu Orius 25 EW se pot repeta la un interval minim de 7 zile la tomate și castraveți, respectiv de 14 zile la cereale, rapiță, măr, sâmburoase și viță de vie. Pentru a preveni instalarea rezistenței patogenilor, se recomandă alternarea tratamentelor cu alte fungicide sistemice, având alt mod de acțiune, sau cu fungicide de contact, în funcție de programul de combatere adoptat.

SALVATOR® 25 EW este omologat la următoarele culturi și doze/concentrații de aplicare:

Cultura

Agenți patogeni

Doza/concentrația de aplicare 

Timp de pauză (zile)

Grâu, orz

Complex de boli foliare 

0,5 L/ha

42

 

Rapiță 

Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), alternarioza (Alternaria brassicae), putregaiul uscat (Phoma lingam), putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), făinare (Erysiphe communis) 

 

1,0 L/ha

 

56

 

Rapiță 

Tratament aplicat toamna pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare și pentru combaterea putregaiului uscat (Phoma lingam)

 

0,5 L/ha

 

56

Măr

Făinare (Podosphaera leucotricha), 

rapăn (Venturia inaequalis)

0,05%

14

Sâmburoase

Monilioză (Monilia spp.)

0,075 – 0,1%

7

Viță de vie

Făinare (Uncinula necator)

0,4 L/ha

14

Tomate 

Alternarioză (Alternaria solani)

0,05%

3

Castraveți 

Făinare (Sphaerotheca fuliginea)

0,05%

3

COMPATIBILITATE: Produsul poate fi compatibil cu multe dintre insecto-fungicidele folosite în mod curent în România, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test înainte de utilizare.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și cu pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție (mănuși, salopetă, ochelari sau mască de protecție), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor aplica măsurile de prim ajutor și se va consulta medicul. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, precum nici în zonele de acces al animalelor.

PRIMUL AJUTOR: În cazul inhalării, se scoate victima la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se solicită asistență medicală. În cazul contactului cu pielea, se spală imediat toate zonele afectate cu multăapăși săpun, în timp ce se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Consultați un medic, dacă este necesar. În cazul contactului cu ochii, se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute. Țineți pleoapele bine deschise în timp ce spălați ochii. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul. În caz de înghițire, a NU se provoca voma. Se spală gura cu multă apă. I se dă victimei să bea multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul. Informații pentru medic: nu există antidot specific; se va trata simptomatic și se va face terapie de întreținere. 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajele originale, sigilate sau închise ermetic, etichetate corespunzător, în încăperi uscate, răcoroase, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. Se va depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și de căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului asupra păsărilor și organismelor acvatice, conform prevederilor legale. A nu se contamina suprafețele acvatice. Spălarea utilajelor folosite pentru aplicarea produsului se va realiza doar în locuri special amenajate. Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de plastic, inscripționate cu sigla SCAPA, vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul programului SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!