RIVAL ® STAR 50 SX

Alchimex
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

RIVAL® STAR 50 SX este un erbicid sub formă de granule fine, omogene, fără tendinţă de sfărâmare, dispersabile în apă, de culoare bej, conţinând 500g/kg tribenuron - metil.


MODUL DE ACŢIUNE: RIVAL® STAR 50 SX acţionează ca un erbicid selectiv, sistemic, sulfonilureic, pentru controlul postemergent al buruienilor cu frunză lată (excepție făcând Galium aparine și Veronica spp.) din culturile de grâu de toamnă, grâu de primăvară, orz, orzoaică, ovăz, secară, triticale. Este absorbit prin frunze şi rădăcini şi este rapid translocat în întreaga plantă. Inhibă diviziunea celulară în vârfurile de creştere ale lăstarilor şi rădăcinilor la buruienile sensibile. Creşterea buruienilor este oprită la câteva ore după aplicare, dar simptomele vizibile apar la 5-10 zile şi moartea buruienilor are loc după 15-25 zile de la aplicare.

RIVAL® STAR 50 SX are eficacitate maximă când este aplicat în faza de creștere activă a buruienilor.

 

RIVAL® STAR 50 SX se aplică postemergent în toamnă în stadiul de trei frunze – sfârșitul înfrățitului (BBCH 13 - 29)  sau în primăvară de la începutul alungirii paiului până la apariția frunzei stindard (BBCH 30 - 37) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale.

Momentul optim de combatere al buruienilor este când se află în stadiul de 2-4 frunze ale buruienilor anuale şi în faza de rozetă la cele perene.

 

Cultura

Buruieni combătute

Doza

 

 

 

 

Grâu de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, triticale

 

 

 

 

 

Buruieni dicotiledonate anuale (excepție Galium aparine și Veronica spp.)

30 g/ha

(pe cultură/an)

 

Cultura: Se aplică postemergent toamna, de la 3 frunze până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 13-30).

Buruieni: 2-6 frunze

Cirsium arvense

37,5 g/ha

(pe cultură/an)

 

Cultura: Se aplică postemergent primăvara de la începutul alungirii paiului până la apariția frunzei standard (BBCH 30-37).

Buruieni: Cirsium este în faza de rozetă

 

Grâu de primăvară, orz de primăvară, ovăz

 

Buruieni dicotiledonate anuale (excepție Galium aparine și Veronica spp.)

45 g/ha

(pe cultură/an)

 

Cultura: Se aplică postemergent primăvara, de la 3 frunze până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 13-30).

Buruieni: 2-6 frunze

 

Volumul de soluție la aplicare: 200 - 400 l/ha;

Numărul maxim de tratamente pe an: 1.

 

Timp de pauză: de la aplicare pana la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă. Nu se tratează mai târziu de apariția frunzei stindard.

 

PREPARAREA SOLUȚIEI DE STROPIT


Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii.

Dozați cantitatea necesară de RIVAL® STAR 50 SX în rezervorul maşinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acţionând până când produsul este complet dispersat. Nu este necesară dizolvarea separată sau efectuarea unui pre-amestec.

Clătiţi ambalajul şi adăugaţi apa de spălare în rezervorul maşinii. Continuaţi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluţiei pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentu stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare. Controlaţi periodic starea echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei şi ale specialistului.

In cazul amestecurilor complexe, produsele se adaugă în rezervor astfel: plicuri hidrosolubile, granule dispersabile, granule solubile, pulberi, suspensii concentrate apoase, suspensii concentrate uleioase, emulsii concentrate, adjuvanţi, surfactanţi, uleiuri, fertilizanţi si produse antidrift.

Nu se păstrează amestecurile de soluţie în rezervorul maşinii peste noapte pentru că revenirea în suspensie poate fi dificilă. In cazul în care soluţia de stropit rămâne nefolosită mai mult timp, înainte de refolosire, este obligatorie reagitarea soluţiei şi recircularea ei în echipamentul de stropit până la revenirea în suspensie normală.

 

COMPATIBILITATE

RIVAL® STAR 50 SX poate fi amestecat în rezervor cu alte erbicide si cu majoritatea fungicidelor omologate. In combinație cu alte produse omologate, se respectă cu strictețe recomandările produselor cu care se face amestecul. Pentru a crește eficacitatea şi spectrul de combatere, RIVAL® STAR 50 SX se poate amesteca cu bromoxinil, MCPA, 2,4 D,  fluroxipir sau alte produse omologate. Se amestecă cu alte produse după următoarea regulă: în rezervorul maşinii se toarnă întâi RIVAL® STAR 50 SX, apoi erbicidul partener şi la final surfactantul şi/sau îngrăşământul foliar.

Evitaţi amestecul în rezervor cu un număr mare de produse (erbicide, fungicide, insecticide, fertilizanți foliari, regulatori de creştere, după caz) care pot determina soluţii foarte concentrate cu efecte antagonice sau fitotoxice. Nu se amestecă cu produse în a căror etichetă se precizează că trebuie aplicate singure sau au interdicţii de aplicare cu acest produs.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul erbicidărilor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, evitându-se contactul cu pielea, cu ochii sau inhalarea aerosolilor. În timpul manipulării produsului şi al aplicării tratamentelor nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice, nu se mănâncă. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu apă și săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces ale animalelor. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical.

 

În caz de  ingestie, dacă victima este conştientă, clătiţi gura cu apă şi administraţi 1-2 pahare cu apă. Nu induceţi voma fără ajutor medical. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconştienţă. Cereţi totdeauna ajutorul medicului.

În caz de contact cu pielea, schimbaţi imediat îmbrăcămintea şi spălaţi cu săpun şi multă apă. În cazul unei iritaţii a pielii sau a unor reacţii alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii, ţineţi ochii deschişi şi spălaţi încet şi cu atenţie cu multă apă timp de 15-20 minute. Consultaţi specialistul dacă iritaţia persistă.

În caz de inhalare, scoateţi accidentatul la aer curat. Administraţi oxigen sau respiraţie artificială dacă este necesar. Consultaţi medicul după o expunere semnificativă.

În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului şi prezentaţi eticheta dacă este posibil.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București, telefon: 021.318.36.06 (linie directă) sau 021.318.30.20, interior 235 (L-V, 8.00-15.00)

 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate, la temperaturi ce pot fi  între -50C şi + 300C.

 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Produsul nu este toxic pentru oameni, animale terestre sau acvatice. Deoarece este fitotoxic faţă de mai multe specii de plante cultivate sau din flora naturală, se va evita dispersarea pe orice cale în mediul înconjurător. Este obligatorie respectarea normelor de protecţie a solurilor, a apelor de suprafaţă şi subterane, fiind interzisă utilizarea produsului în zonele de protecţie a râurilor şi lacurilor, de minim 15 m. După efectuarea tratamentelor, echipamentele de stropit se spală imediat, iar apele de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă, pe alte terenuri sau culturi.  

 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept