NUPRID® AL 600 FS*

Alchimex
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător
 • Deținător omologare:

  Alchimex
 • Distribuitor:

  AlcedoNufarm
 • Certificat de omologare:

  nr. 2352/19.12.2006 (*produsul este disponibil doar pe bază de derogare)
 • Prezentare comercială:

  Ambalaje de 1 L, 5 L și 20 L
 • ® Marcă înregistrată a firmei Nufarm, Australia.

  Descarcă fișa cu date tehnice de securitate

Insecticid sistemic pentru tratarea seminţelor de cereale păioase destinate însămânţărilor în toamnă.

NUPRID® AL 600 FS conţine 600 g imidacloprid / litru, se prezintă sub formă de suspensie concentrată, fină, omogenă, de culoare roșie, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen.

NUPRID® AL 600 FS este un insecticid sistemic cu acțiune de contact și prin ingestie. Prin conţinutul de imidacloprid, acţionează asupra dăunătorilor din sol şi de pe plante, asigurându-le o foarte bună protecţie faţă de mai mulţi dăunători care prejudiciază culturile de cereale păioase în prima parte a perioadei de vegetaţie.

Acţiunea insecticidă a produsului se bazează pe efectul rapid asupra sistemului nervos al insectelor.

NUPRID® AL 600 FS este omologat pentru tratarea seminţelor de cereale păioase destinate însămânţărilor în toamnă:

Culturi

Dăunători

Doza (litri/tona)

 

Grâu, Orz şi Orzoaică

(însămânțate toamna)*

afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum)

prevenirea apariţiei fenomenelor de îngălbenire, piticire şi aspermie la grâu (Wheat dwarf virus)

prevenirea apariţiei fenomenelor de îngălbenire şi piticire a orzului de toamnă (Barley yellow dwarf)

0,6 l/tona de semințe

viermi sârmă (Agriotes spp.)

0,7 l/tona de semințe

larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebriodes)

1,0 l/tona de semințe

*Conform Regulamentului nr. 485/2013/UE, au fost retrase omologările la: cultura de rapiță, pentru dăunătorul Phyllotreta spp., doza de 6,0 l/t; cultura de porumb, pentru dăunătorii: Tanymecus dilaticollis, doza de 8,0 l/t, Agriotes spp., doza 6,0 l/t și Diabrotica virgifera virgifera, doza 10,0 l/t; cultura de floarea soarelui pentru daunatorii Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp. doza de 10,0 l/t.

TEHNICA DE APLICARE: Tratamentul seminţelor se face cu echipamente corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluţiei de tratat, asigurându-se respectarea dozei recomandate şi o acoperire uniformă a seminţelor. Înainte de utilizare, ambalajul se agită bine pentru omogenizarea conţinutului. După golire, ambalajul se clăteşte de 3 ori cu apă. Apa de la clătire se adaugă la soluţia pentru tratament. În funcţie de caracteristicile şi performanţa tehnică a echipamentelor din dotare, produsul se aplică cu 5-7 litri apă adăugați la dozele de produs recomandate/tona de seminţe (luându-se în calcul şi apa rezultată din clătirea ambalajului), pentru a se evita supraumezirea semințelor. La însăcuirea seminţelor tratate, care se depozitează în vederea însămânţării, nu se vor folosi saci din folie de plastic, iar depozitarea până la însămânţare se va face în spaţii uscate, bine ventilate, separat de sămânţa destinată consumului. Sămânţa tratată nu se poate folosi de la un an la altul. Este interzisă folosirea seminţelor tratate în hrana oamenilor, a animalelor sau în alte scopuri decât pentru semănat. 

COMPATIBILITATE: NUPRID® AL 600 FS este compatibil cu fungicidele autorizate pentru tratarea seminţelor de cereale păioase destinate însămânţărilor, avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile pe culturi privind cele mai eficiente asocieri. 

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării produsului, tratării şi manipulării seminţelor tratate se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, nu se mănâncă, nu se fumează şi nu se consumă băuturi alcoolice. Prin contact cu pielea şi ochii poate să producă iritaţii. În caz de contaminare a pielii, se spală bine cu apă şi săpun, iar în caz de contaminare a ochilor se spală cu apă. Îmbrăcămintea de protecţie contaminată sau deteriorată se schimbă. În caz de înghițire accidentală, dacă apar manifestări ce ar putea fi puse pe seama contactului cu acest produs, se apelează fără întârziere la un serviciu medical.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis etanş, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, la temperaturi ce pot fi între -5°C şi 30°C, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Pentru evitarea oricăror riscuri, sămânţa tratată nu tebuie să fie accesibilă păsărilor sau altor animale domestice sau sălbatice. La însămânţare se va evita împrăştierea şi lăsarea seminţelor tratate la suprafaţa solului. După terminarea tratării seminţelor, apele de spălare a echipamentelor se diluează într-o cantitate suficientă de apă care se pulverizează pe terenurile care urmează să fie însămânţate cu cereale păioase, fiind interzisă aruncarea în canalizări, în ape de suprafaţă sau împrăştierea pe alte terenuri. 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri.

Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.