N-Oil

Alchimex
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

N-Oil este un produs lichid, incolor, fără miros specific, care conţine  min. 70% ulei vegetal, cu rol adjuvant pentru creşterea eficienţei tratamentelor fitosanitare la pomi, în perioada repausului vegetativ. N-Oil se utilizează împreună cu insecticidul Mospilan 20 SG pentru tratamente în perioada repausului vegetativ, în pomicultură, pentru combaterea formelor hibernante ale păduchilor țestoși, dar și a altor dăunători. Are efect asfixiant pentru ouăle de afide și acarieni. Nu produce fitotoxicitate pomilor indiferent de momentul aplicării amestecului. Eficacitatea amestecului se menține peste 30 zile de la aplicare. Nu afectează fauna utilă.

N-Oil se poate utiliza în concentraţie de 1% (1L produs/100L apă), adăugându-se în rezervorul în care se pregăteşte soluţia pentru stropit. Cantitatea de soluție folosită este intre 1000 - 1500 L/ha, în funcție de talia pomilor, astfel incât să se realizeze o acoperire cât mai uniformă a ramurilor și tulpinii.

 

Specia

Dăunători combătuţi

Concentrația (%)

 

Măr, Prun

·     păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) - larve hibernante

·     acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi) - ouă de iarnă

·     afide (Aphis spp.) – ouă de iarnă

1 % + 0.45 kg/ha Mospilan 20 SG

 

*)repausul vegetativ - este perioada de timp dintre căderea frunzelor (toamna târziu) şi începutul dezmuguritului (primăvara devreme). Aplicarea tratamentelor la începutul dezmuguritului nu trebuie să depăşească faza de „urechiuşe de soarece” la măr sau faza de „buton verde” la prun.

 

TEHNICA DE APLICARE: N-Oil se poate aplica printr-un tratament de iarnă sau printr-un tratament spre sfârşitul repausului vegetativ, la umflarea mugurilor (începutul dezmuguritului), când temperatura ambiantă depăşeşte 40C, este calm atmosferic (pentru evitarea driftului) şi nu există condiţii de precipitaţii în timpul sau imediat după aplicarea tratamentelor. Tratamentele se fac cu mijloace de stropit terestre, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluţiei de stropit din rezervor şi bine reglate pentru o pulverizare cât mai fină a soluţiei de stropit şi o acoperire cât mai bună a ramurilor şi trunchiurilor pomilor, evitându-se scurgerile de soluţie pe sol. După golirea de produs, ambalajele se clătesc bine cu apă (de 3 ori), care se adaugă în rezervorul cu soluţia de stropit, fiind interzisă aruncarea pe sol sau în apele de suprafaţă.

 

COMPATIBILITATE: N-Oil se poate aplica în amestec cu produse insecticide omologate pentru tratamente fitosanitare în perioada repausului vegetativ, precum Mospilan 20 SG, avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile specifice pe culturi privind cele mai eficiente asocieri.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării produsului şi al aplicării tratamentelor se poartă echipamentul de protecţie, nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice, nu se mănâncă. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București, telefon: 021.318.36.06 (linie directă) sau 021.318.30.20, interior 235 (L-V, 8.00-15.00)

 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis etanş, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, la temperaturi ce pot fi între -150C şi +300C, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Deşi produsul nu este clasificat ca având efecte adverse în mediul înconjurător, la aplicarea tratamentelor se vor respecta toate măsurile de prevenire şi protecţie impuse produselor fitosanitare cu care se aplică în amestec. După efectuarea tratamentelor, echipamentele de stropit se spală imediat, iar apele de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă, pe alte terenuri sau culturi.

 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă,  se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

 

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept