MOSPILAN 20 SP

Nisso Chemical Europe GmbH
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

MOSPILAN 20 SP se prezintă sub formă de pulbere fină, solubilă în apă, omogenă, mobilă, fără tendință de aglomerare ireversibilă, de culoare albastru-deschis, fără miros detectabil.


MOSPILAN 20 SP este un insecticid cu acțiune sistemică rapidă, afectând sistemul nervos al insectelor care paralizează și mor. Acționează prin contact și ingestie asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor (ou-larvă-adult).

Se va aplica la avertizare sau la apariția dăunătorilor în cultură.

MOSPILAN 20 SP se va aplica la avertizare sau la apariția dăunătorilor în cultură dar nu  în perioada infloritului, la urmatoarele culturi:


 

Cultură

Agent patogen – denumire științifică

Agent patogen – denumire populară

 

Doză

 

Timp de pauză

 

 

Măr

Phyllonorichter blancardella

Minierul marmorat

 

0,300 kg/ha (0,02%)

-

Eriosoma lanigerum

Păduchele lânos

 

0,200 kg/ha (0,02%)

-

Păr

Cacopsylla piri

Puricele melifer

0,200 kg/ha (0,02%)

-

Cartof

Leptinotarsa decemlineata, Aphis spp.

Gândacul din Colorado, Afide

0,06 kg/ha

-

Rapiță

Athalia rosae, Melighethes aenneus

 

Viespea rapiței, Gândacul lucios al rapiței

0,150 kg/ha

 

-

 

 

Varză

Brevicoryne brassicae

 

Păduchele cenușiu

0,125 kg/ha (0,0125%)

-

Mamestra brassicae

 

Buha verzei

 

0,250 kg/ha (0,025%)

-

Grâu

Eurygaster intericeps

 

Ploșnița cerealelor

 

0,100 kg/ha

-

 

Castraveți (solar)

Trialeurodes vaporariorum

 

Musculița albă de seră

0,250 kg/ha (0,025%)

-

Frankliniella occidentalis

 

Tripsul californian

0,400 kg/ha (0,04%)

-

Castraveți

Cerosypha gossypii

 

Păduchele verde al castraveților

0,0125%

 

-

Ardei gras (solar)

Myzus persicae

 

Păduchele verde al piersicului

0,125 kg/ha (0,0125%)

-

Ardei gras (câmp)

Myzus persicae

 

Păduchele verde al piersicului

0,125 kg/ha (0,0125%)

7 zile

 

Viță de vie

 

Lobesia botrana, Pulvinaria vitis

 

Molia strugurilor, Păduchele țestos

 

0,250 kg/ha

 

 

-

Porumb

Tanymecus dilaticollis

 

Rățișoara porumbului

0,100 kg/ha

 

-

Ceapă

Thrips tabaci

 

Tripsul tutunului

0,075 kg/ha (0,025%)

-

Trandafir

Macrosyphon rosae

 

Păduchele verde

0,0125%

-

Crizanteme

Macrosiphoniella sauborni

 

Păduchele crizantemelor

0,0125%

 

-

Garoafe

Frankliniella occidentalis

 

Tripsul californian

0,04%

-

 

Plantații de molid

 

Hylobius abietis

 

 

Trombarul puieților de rășinoase

 

0,020 kg/100

scoarțe toxice (în 1 L melasă)

 

-

 

Tutun

Myzus persicae

 

Păduchele verde al piersicului

0,015%

 

14 zile

Thrips tabaci

 

Tripsul tutunului

0,025%

14 zile

Tomate (seră)

Frankliniella occidentalis

 

Tripsul californian

 

0,04%

14 zile

Tomate (câmp)

Frankliniella occidentalis

 

Tripsul californian

0,04%

7 zile

TRATAMENTELE SE VOR APLICA LA APARIȚIA DĂUNĂTORILOR ȘI NU SE VOR FACE ÎN PERIOADA ÎNFLORITULUI.

 

Timpul de pauză de la ultimul tratament până la recoltare: este de minim 7 zile la ardei gras (câmp) și tomate şi de minim 14 zile la tutun si tomate (seră).

 

TEHNICA DE APLICARE: Se vor folosi echipamente specifice culturilor din câmp sau spații protejate. Volumul de soluție este cel specific fiecărei culturi.

COMPATIBILITATE: Poate fi amestecat în rezervor cu alte produse de protecția plantelor sau fertilizanți foliari, dar este recomandat înainte să se facă un test fizico-chimic pentru amestecul preconizat. Pentru o folosire corectă consultați tabelele de compatibilități.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII: Folosiți ventilație locală și/sau generală de evacuare pentru a controla praful. Asigurați dușuri de siguranță și soluție pentru spălarea ochilor.

Măsuri de protecție personală, ex. echipamente individuale de protecție:

(a) Protecția ochilor: utilizați ochelari de protecție.

(b) Protecția pielii: utilizați îmbrăcăminte, mănuși și încălțăminte adecvată.

Protecția mâinilor: mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor.

Materiale pentru mănuși:

- exterior: cauciuc, rășină de clorură de vinil;

- interior: bumbac, celofibră.

Materialul din care sunt confecționate mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat. Alegerea materialului din care sunt confecționate mănușile trebuie să țină cont de timpul de pătrundere, rata de difuzie și de degradare.

Îndepărtați imediat orice haină contaminată. Spălați-vă pe mâini în pauze și la sfârșitul programului de lucru. La terminarea lucrului se spală bine mâinile cu multă apă și săpun, fără a se freca.

(c) Protecția căilor respiratorii: utilizați un aparat de respirat adecvat pentru protecția împotriva prafului.

În cazul unei expuneri de scurtă durată sau a unei ușoare poluări, folosiți un aparat de respirat cu filtru. În cazul unei expuneri de lungă durată sau a unei intense poluări, folosiți un aparat de respirat cu circuit de aer independent.

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea.

În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, salopetă de lucru, cizme, mănuși, mască de protecție a feței sau ochelari de protecție a ochilor.

Controlul expunerii mediului: folosiți ventilație locală și/sau generală de evacuare pentru a controla praful.

Împiedicați scurgerea în canalizări, șanțuri de irigație sau râuri.

A se păstra la distanță de alimente, băutură și mâncare.

În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează.


MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

În urma inhalării: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu se simte bine.

În urma contactului cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate și spălați cu multă apă și săpun.

În caz de iritare a pielii: consultați medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. În urma contactului cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

În urma înghițirii: Clătiți gura. NU INDUCEȚI VOMA!

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

În caz de urgență puteți apela Centrul de informare toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică la tel.: +40 21 318 36 06 sau +4021 318 30 20 interior 235 (orele 8:00-15:00).


CONDIȚII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, ferit de acțiunea directă a razelor solare și a căldurii. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecția muncii, P.S.I. etc. În timpul lucrului personalul va purta echipament de protecția muncii, inclusiv ochelari de protecție, evitându-se contactul direct cu pielea, mucoasele nazale și ochii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Nu inspirați praful. Spălați-vă mâinile și fața bine după utilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv incompatibilități: păstrați recipientul închis ermetic. Depozitați într-un loc rece, uscat și bine ventilat. Evitați contactul direct cu apă, acizi sau baze. Evitați dispersarea în mediu în timpul depozitării folosind tăvi, vase etc. de colectare a scurgerilor. Utilizări finale specifice: insecticid pentru uz agricol.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Nu permiteți pătrunderea produsului în apa subterană, în cursurile de apă sau canalele de irigare, chiar dacă este vorba de cantități mici. Este otrăvitor pentru peștii și planctonul din cursurile de apă. Foarte toxic pentru organismele acvatice. Nu se aplică pe terenurile adiacente cursurilor de apă! Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață!


ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele de plastic și metal vor fi decontaminate prin triplă clătire, golite de conținut, uscate, curățate și păstrate cu capacele separat, iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, sacii sau cutiile vor fi curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA – Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 - apel gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și calendarul de colectare SCAPA. Dacă reciclarea nu este posibilă, asigurați-vă că eliminarea produsului se realizează în conformitate cu HG 856/2002. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept