Microfert® - Zinc

Alchimex
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

MICROFERT® - Zinc este o soluţie apoasă concentrată, clară, de culoare gălbuie, care conţine următoarele cantităţi de nutrienţi, în g/litru, minim:

Azot total (N) din uree

90

* prin compoziţie, este un fertilizant  foliar acid şi are o densitate de 1,27 gr/cc/200C;

* are un indice de salinitate scăzut, fiind favorabil plantelor şi atunci când fertilizările se fac pe timp de secetă;

* la prepararea soluţiilor de stropit se poate folosi şi apă dură;

* este compatibil şi se poate aplica împreună cu o mare parte dintre produsele de uz fitosanitar

* are o bună stabilitate la depozitare, în limite largi de temperatură. Începe să îngheţe la cca -150C, îngheaţă complet la cca -200C şi se dezgheaţă complet la -40C;

* nu este toxic faţă de oameni, faţă de animalele terestre sau acvatice, fiind conform cu cerinţele bunelor practici agroambientale.

Fosfor (P2O5) solubil în apă

30

Potasiu (K2O) solubil în apă

20

Magneziu (Mg+2) complexat cu acid citric

4

Sulf (S) din SO4-2

30

Bor (B)

1,5

Cupru (Cu+2) complexat cu acid  citric

0,1

Fier (Fe+2) complexat cu acid  citric

0,4

Mangan (Mn+2) complexat cu acid  citric

0,25

Zinc (Zn+2) complexat cu acid  citric

30

Pe lângă zincul uşor asimilabil, produsul conţine azot ureic, fosfor, potasiu, magneziu, sulf, bor, cupru, fier şi mangan, toate sub cele mai asimilabile forme prin absorbţie foliară şi radiculară, cu rol fertilizant şi pentru prevenirea şi a altor carenţe care pot afecta concomitent creşterea, dezvoltarea plantelor şi formarea recoltelor.

MICROFERT® - Zinc se recomandă pentru fertilizarea foliară a culturilor cunoscute ca fiind foarte sensibile/sau sensibile la deficitul de zinc asimilabil din sol, în concentraţie de 0,5-1% (0,5 -1 litru produs la 100 litri apă), în zonele şi pe terenurile unde carenţa de zinc prejudiciază potenţialul productiv, mai ales pe solurile sărace în materie organică, cum sunt cele nisipoase şi cele erodate, pe solurile calcaroase sau pe cele amendate excesiv cu calciu, pe solurile cu reacţie neutră spre alcalină şi alcalină, incluzând şi cernoziomurile, pe cele cu exces de azot şi fosfor solubil, precum şi în condiţiile unor soluri umede şi reci.

Cele mai sensibile la deficitul de zinc asimilabil din sol sunt culturile de fasole, soia, porumb, pomii fructiferi, viţa de vie. Mai puţin sensibile, dar care, de asemenea, răspund cu sporuri semnificative de recolte sunt culturile de sfeclă, floarea soarelui, lucernă, trifoi, cartofi, tomate.

TEHNICA DE APLICARE: La culturile de porumb, semincere şi pentru consum,în funcţie de intensitatea carenţei de zinc asimilabil din sol, sunt necesare 1-3 fertilizări foliare, la intervale de 7-10 zile, începând de la stadiul de 3-4 frunze, în concentraţie de 0,5-1% (0,5-1 litru produs/ 100 litri apă). În zonele cunoscute ca având un indice mai mare al deficitului de zinc sunt necesare cel puţin 2 fertilizări foliare, la concentraţia de 1% (1 litru produs/100 litri apă).

Fertilizările foliare cu acest produs se pot face odată cu erbicidările postemergente timpurii şi cu cele postemergente, iar dacă acestea nu se fac, produsul se aplică singur. Când culturile de porumb sunt afectate timpuriu de grindină (fără distrugerea vârfurilor de creştere), fertilizările foliare aplicate ulterior pot ajuta semnificativ refacerea plantelor afectate şi obţinerea recoltelor aşteptate. La celelalte culturi menţionate ca fiind foarte sensibile sau sensibile la carenţa de zinc, fertilizările se fac avându-se în vedere recomandările din tehnologiile specifice privind momentele optime. La culturile mai puţin sensibile se recomandă aplicarea în concentraţie de 0,2-0,5% (0,2-0,5 l produs la 100 l apă).

La toate culturile menţionate, inclusiv în plantaţii pomicole şi viticole, aflate pe terenuri puţin fertile, fără fertilizare la sol sau cu fertilizare redusă, fertilizările cu MICROFERT®-Zinc se pot face în amestec cu MICROFERT® - U, la dozele recomandate, asigurându-se astfel cantităţi mai mari de azot, fosfor şi potasiu necesare creşterii, dezvoltării plantelor şi formării unor recolte mai mari. La toate culturile, în condiţii de secetă, tratamentele se fac cu volumele maxime de apă recomandate în tehnologiile specifice. 

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării şi aplicării tratamentelor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător. Putând să fie iritant pentru ochi şi piele, la manipulare se vor respecta măsurile de igienă şi de protecţie a muncii. La contactul cu pielea sau cu ochii se va spăla cu apă. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează în ambalajele originale, închise etanş, în spaţii destinate produselor agrochimice, inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate, la temperaturi ce pot fi între – 15°C şi + 30°C. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: În condiţiile de utilizare autorizate, nu prezintă riscuri pentru oameni, animale sau plante, terestre sau acvatice, fiind conform cu cerinţele bunelor practici agroambientale. Poate să fie utilizat fără riscuri de contaminare a apelor subterane în toate zonele în care sunt instituite restricţii sau interdicţii de aplicare a îngrăsămintelor chimice la sol. După efectuarea fertilizărilor, echipamentele se spală, iar apa de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă sau pe alte terenuri.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri.

Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept