Microfert® - U

Alchimex
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

MICROFERT®-U este o soluţie apoasă, clară, de culoare verde-albăstruie, care conţine următoarele cantităţi de nutrienţi, în g/litru, minim:

Azot (N) total ………………… 90
din care: N amidic, din uree …………84,7
N amoniacal ……………… 5,0
N nitrat şi aminic ………… 0,3
Fosfor (P2O5), solubil în apă ……………… 30
Potasiu (K2O), solubil în apă ……………… 30
Magneziu (Mg), solubil în apă …………… 0,15
Sulf (S) din SO4-2 …………………………… 12
Bor (B) …………………………………… 0,5
Cobalt (Co) ……………………………………0,007
Cupru (Cu+2) ………………………………… 0,25
Fier (Fe+2) …………………………………… 0,2
Mangan (Mn+2) ……………………………… 0,3
Molibden (Mo) ……………………………… 0,007
Zinc (Zn+2) …………………………………… 0,5

* pH-ul soluţiei 100% = 4
* greutate specifică = 1,12 g/cc la 18
°C
* temperatura la care produsul îngheaţă este sub -15
°C
* până la temperatura de îngheţare, nici unul din componentele produsului nu recristalizează
* la dezgheţare completă (-5
°C), toate componentele produsului rămân în soluţie
* agenţi de complexare: EDTA -2 Na şi acidul citric
* are un indice de salinitate redus, favorabil culturilor în condiţii de secetă

MICROFERT®-U se recomandă la culturile semincere şi pentru consum, cu sau fără fertilizare de bază, pe toate tipurile de sol, astfel: 

* la grâu, orz, secară şi triticale: 2-3 fertilizări, cu doze de 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, prima – în faza de înfrăţire-formarea primului internod; a doua, la apariţia burdufului – începutul înspicării; a treia, în faza de umplere a boabelor – începutul coacerii în lapte;

* la porumb, sorg şi „sorg x Sudan”, 1-3 fertilizări, cu doze de 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, prima – când plantele au 4-6 frunze la porumb şi 3-8 frunze la sorg, iar următoarele, la intervale de 10-15 zile;

* la floarea soarelui, sfeclă, soia, fasole pentru boabe, 1-2 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, prima – când plantele au 6-8 frunze la floarea soarelui, 5-6 frunze la sfeclă şi 3-5 frunze trifoliate la soia şi fasole; a doua, la 10-15 zile;

* la rapiţa pentru ulei, 1-3 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, prima – în toamnă, următoarele în primăvară, înainte şi imediat după înflorit;

* la cartofi, 1-3 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, prima – când plantele au 15-20 cm, iar următoarele la intervale de 10-15 zile;

* la tomate, vinete, ardei, castraveţi, pepeni, în câmp şi în spaţii protejate, 3-5 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, aplicate la răsaduri; după transplantare; la formarea primelor inflorescenţe-înaintea începerii înfloritului; la începerea formării primelor fructe şi după 10-15 zile;

* la varză, conopidă, gulii, 2-3 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, la răsaduri şi după transplantare, la intervale de 10-15 zile;

* la ceapă şi usturoi, 3-4 fertilizări foliare, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, după răsărire şi la intervale de 10-15 zile;

* la rădăcinoase (morcovi, păstârnac, pătrunjel, ţelină), 2-3 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, după răsărire şi la intervale de 15-20 zile;

* la viţa de vie şi pomi fructiferi (inclusiv scoli de viţă, pepiniere şi plantaţii tinere), 3-4 fertilizări, cu 5-10 litri produs în 500 – 1000 l apă/ha, prima fertilizare înainte de înflorit, iar cele postflorale, la intervale de 7-10 zile;

* la căpşuni şi arbuşti fructiferi, 1-3 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 – 1000 l apă/ha, prima – la formarea primelor inflorescenţe- înaintea înfloritului, următoarele la intervale de 10-15 zile;

* trifoliene, păşuni naturale sau cultivate, 2-3 fertilizări, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, în perioada de vegetaţie; la păşuni, numai între ciclurile de păşunat;

* la gazon, culturi de flori şi alte plante ornamentale, în câmp şi în spaţii protejate, în doză de 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha.

TEHNICA DE APLICARE: Dozele maxime şi numărul maxim de fertilizări, se recomandă la culturile amplasate pe soluri cu fertilitate naturală scăzută, erodate, fără fertilizare la sol şi, în special, pe soluri nisipoase. În situaţiile în care fertilitatea solurilor este scăzută, precum şi în zonele în care există interdicţii sau restricţii de aplicare a îngrăşămintelor chimice la sol, produsul se poate folosi printr-un număr mai mare de fertilizări foliare. În funcţie de cultură,se recomandă ca fertilizările să se facă odată cu erbicidările sau cu tratamentele pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, având în vedere şi capacitatea acestui fertilizant de ajustare a pH-ului soluţiilor de stropit, în sensul acidifierii acestora, aspect care influenţează pozitiv stabilitatea şi eficacitatea biologică a soluţiilor de stropit, mai ales când se foloseşte o apă dură. Nu se va amesteca cu zeama bordeleză, cu azotatul de amoniu, sau de calciu, sau cu acele produse ale căror instrucţiuni nu recomandă aplicarea în amestec cu fertilizanţii foliari. Se poate amesteca cu uree aplicată foliar, la dozele recomandate în tehnologii. Pe timp secetos se recomandă folosirea unor cantităţi mai mari de apă decât cele care se aplică în condiţii normale de umiditate, iar tratamentele să se facă dimineaţa devreme sau spre seară, asigurându-se o pulverizare cât mai fină pe plante. Produsul se poate utiliza şi prin fertigare, în concentraţie de 0,01-0,03% (0,1-0,3 litri produs la 1000 l apă), în perioada de creştere intensivă şi fructificare. Se recomandă utilizarea şi ca fertilizant starter la culturile de cereale păioase şi porumb, în doză de 2,5 litri produs/tona de sămânţă, aplicat concomitent cu tratamentele la sămânţă, asigurându-se o mai viguroasă înrădăcinare şi creştere a plantelor. Are efecte benefice dacă se utilizează şi în situaţii mai dificile pentru plante: când sunt afectate de grindină, când sunt desfrunzite timpuriu de boli sau dăunători, ca piersicii cu atac de Taphrina deformans (băşicarea /deformarea frunzelor) sau cartofii atacaţi de gândacul din Colorado , pentru stimularea formării de noi frunze; când culturile de cereale păioase sau cele de rapiţă de toamnă sunt afectate de ger; când pomii sunt porniţi în vegetaţie şi intervin temperaturi mai scăzute sau condiţii de brumă.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării şi aplicării tratamentelor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător. Putând să fie iritant pentru ochi şi piele, la manipulare se vor respecta măsurile de igienă şi de protecţie a muncii. La contactul cu pielea sau cu ochii se va spăla cu apă. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează în ambalajele originale, închise etanş, în spaţii destinate produselor agrochimice, inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate, la temperaturi ce pot fi între – 15°C şi + 30°C. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Produsul nu este toxic faţă de animale sau plante, fiind conform cu cerinţele bunelor practici agroambientale.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri.

Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept