Microfert® - Fer

Alchimex
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător

MICROFERT®-FER este o soluţie apoasă concentrată, de culoare galben-verzuie, cu o compoziţie nutriţională complexă, concepută să asigure, cu prioritate, fierul asimilabil (Fe+2) necesar creşterii plantelor, în condiţiile pedoclimatice şi agrotehnice cunoscute că determină apariţia clorozei ferice, boală fiziologică cauzată de deficitul de fier din plante, cu efecte negative majore asupra vigorii biologice şi potenţialului productiv al culturilor. Pe lângă fierul uşor asimilabil, produsul conţine azot ureic, potasiu, magneziu, sulf, bor, mangan şi zinc, toate sub cele mai asimilabile forme prin absorbţie foliară şi radiculară, pentru prevenirea şi tratarea altor carenţe şi deficienţe nutriţionale care pot afecta concomitent vigoarea biologică şi potenţialul productiv al culturilor.

 

COMPOZIȚIA PRODUSULUI ȘI PRINCIPALELE CARACTERISTICI:

 

Compoziție

g/l, minim

Principalele caracteristici

Nutrienți principali:

 • Azot total (N) din uree

(conținut de biuret maxim – 0,24%)

 • Potasiu, sub formă de oxid

de potasiu (K20), solubil în apă

 

90

 

25

 

* prin compoziţie, este un fertilizant foliar acid şi are o densitate specifică de 1,24 g/cm3, la 18oC
* are un indice de salinitate scăzut, făcând parte din categoria produselor care nu prezintă riscul afectării metabolismului hidric al plantelor când fertilizările se fac pe timp de secetă;
* temperatura la care produsul îngheaţă este sub -150C şi se dezgheaţă la -5oC, fără recristalizări;
* la prepararea soluţiilor de stropit se poate folosi şi apa dură.

Nutrienți secundari:

 • Magneziu(Mg+2) solubil în

apă

 • Sulf (S) din SO-24

 

4,5

 

25

Micronutrienți:

 • Bor (B)
 • Fier (Fe+2) complexat cu acid citric
 • Mangan(Mn+2) complexat cu acid citric
 • Zinc (Zn+2) complexat cu acid citric

 

3

25

 

0,7

 

0,25

 

MICROFERT®-Fer se recomandă pentu fertilizări foliare, în concentraţie de 0,2–0,3% (0,2–0,3 l produs în 100 l apă) pentru prevenirea sau tratarea clorozei ferice si a altor deficienţe nutriţionale în plantaţiile tinere si pe rod de viţă de vie, pomi, arbusti fructiferi si căpsuni, în zonele, condiţiile şi situaţiile pedoclimatice şi agrotehnice cunoscute că determină cloroza ferică, şi anume: soluri calcaroase, cu exces de calciu; soluri cu reacţie neutră sau alcalină; soluri grele, cu aerare slabă; soluri umede şi reci; soluri nisipoase şi soluri cu puţină materie organică; zone sau perioade cu primăveri răcoroase; soluri cu conţinut excesiv de ioni fosfat, mangan, cupru sau zinc.

Se recomandă ca produsul să fie folosit mai ales preventiv, de la pornirea în vegetaţie, prin 3–5 tratamente aplicate eşalonat, înainte şi după înflorire, la intervale de 7–15 zile, concomitent cu tratamentele fitosanitare pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor sau independent de acestea, în volume normale de apă (500–1500 l apă/ha, în funcţie de plantaţie şi stadiul de vegetaţie). Este preferabil ca, în loc de 3 fertilizări cu doze mari (3 l/ha) să se facă 4–5 fertilizări cu doze mici (2 l/ha), eşalonate pe o perioadă de vegetaţie mai mare. În plantaţiile afectate vizibil de cloroza ferică, aplicarea sistematică a fertilizărilor foliare, în fiecare ciclu de vegetaţie, poate determina o evidentă ameliorare a vigorii biologice şi a potenţialului lor productiv.

La vița de vie, asigură și o reducere foarte semnificativă a erinozei, provocată de acarienii eriofizi (Eriophyes vitis).

MICROFERT®-FER este compatibil cu fungicide şi insecticide omologate pentru tratamente în vegetaţie. Este compatibil şi cu produsele pe bază de oxiclorură şi hidroxid de cupru, precum şi cu cele pe bază de sulf elemental. Nu se va aplica în amestec cu zeama bordeleză. Când se prepară soluţii de stropit în amestec, mai întâi se adaugă MICROFERT®-FER, după care, sub agitare, se adaugă celelalte produse. Fiind un fertilizant foliar acid, în amestec cu fungicide şi insecticide sensibile la un pH alcalin al apei de stropit, le asigură stabilitatea în soluţie şi o mai bună eficacitate.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării şi aplicării tratamentelor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător. Deoarece poate fi iritant pentru ochi şi piele, se va evita contactul cu pielea și ochii. La contactul cu pielea sau cu ochii se va spăla cu apă. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical. In caz de înghițire, nu se induce stare de vomă, se clătește gura şi se apelează fără întârziere la un serviciu medical. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează în ambalajele originale, închise etanş, în spaţii destinate produselor agrochimice, inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate, la temperaturi ce pot fi între -150C şi +300C. Produsul nu este inflamabil sau exploziv.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI: În condițiile de utilizare recomandate, nu prezintă riscuri pentru oameni, animale sau plante, fiind conform cu cerințele bunelor practici agroambientale.

 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri.

Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept