MAGISTRAL® 50 SC

Adama
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

MAGISTRAL® 50 SC este un erbicid condiționat ca suspensie concentrată, pe bază de metazaclor (500 g/l), ca substanță activă. Produsul se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare albă, cu un slab miros caracteristic. Produsul nu este exploziv, nu este coroziv și este stabil în condiții normale de depozitare și manipulare.

MAGISTRAL® 50 SC conține metazaclor, substanță activă din grupa chimică a cloroacetanilidelor, care combate un spectru larg de buruieni cu răsărire din sămânță. Este un erbicid sistemic activat de ploaie sau apa de irigare, substanța activă fiind ușor absorbită și translocată de către buruienile sensibile, prin rădăcini. Față de plantele de cultură din familia Cruciferae (rapiță, muştar, legume vărzoase, etc.) produsul are selectivitate biologicăm și ca atare se poate aplica atât preemergent, cât și postemergent timpuriu.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE: MAGISTRAL® 50 SC combate majoritatea speciilor de buruieni anuale și perene răsărite din sămânță, atât dicotiledonate, cât și monocotiledonate. Spectrul de buruieni sensibile este alcătuit din: Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Amaranthus retroflexus(știr), Chrysanthemum segetum (vetricea), Lamium purpureum (urzica moartă), Geranium dissectum(laba gâștei), Matricaria spp. (mușețel), Myosotis arvensis (nu-mă-uita), Papaver spp. (mac sălbatic), Senecio vulgaris (spălăcioasa), Stellaria media (rocoina), Veronica spp. (ventrilica), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Digitaria ischaemum (meișor), Poa annua (hirușor), Setaria spp. (mohor), Sorghum bicolor (sorg).

MAGISTRAL® 50 SC este omologat la următoarele culturi și doze de aplicare:

Cultura 

Spectrul de combatere 

Doza de aplicare 

 

 

Rapiță de toamnă

Buruieni monocotiledonate anuale (Echinochloa)

și dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium, Capsella, Matricaria, Galium, în faza optimă de 2 – 4 frunze)

1,2 – 1,6 l/ha

Preemergent

 

1,6 – 2,0 l/ha

Postemergent 

Muștar, varză și conopidă de toamnă

Buruieni dicotiledonate (anuale și perene) 

și monocotiledonate

1,5 l/ha

Pre- și postemergent

Căpșun pe rod, stoloniere de căpșun

Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale din sămânță

0,5 l/ha 

(în 300 l apă/ha) 


RECOMANDĂRI DE APLICARE: La rapița de toamnă, tratamentul cu MAGISTRAL® 50 SC se aplică fie preemergent la scurt timp după semănat, fie postemergent timpuriu (în toamnă sau chiar primăvara foarte devreme, la reluarea vegetației), când buruienile dicotiledonate sensibile au maxim 2 - 4 frunze. În acest ultim caz, doza de MAGISTRAL® 50 SC se mărește până la 2,0 l/ha, în timp ce la aplicarea preemergentă doza este mai mică (1,6 l/ha), iar sămânța trebuie să fie acoperită cu un strat subțire de pământ. La căpșun, tratamentul cu MAGISTRAL® 50 SC se aplică primăvara devreme, la pornirea în vegetație a plantelor de cultură. La aplicare se folosesc volume normale de soluție la hectar (200 - 400 l/ha).

COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil cu Kalif® 480 EC (clomazon, 480 g/l), amestec ce poate fi utilizat în tank mix la tratamentul rapiței de toamnă (1,5 l/ha Magistral® 50 SC + 0,2 l/ha Kalif® 480 EC). Pentru orice alte combinații, consultați tabelele de compatibilitate, iar înainte de utilizare efectuați un test pe o suprafață mică.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și cu pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție (mănuși, salopetă, ochelari sau mască de protecție), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor aplica măsurile de prim ajutor și se va consulta medicul.

PRIMUL AJUTOR:

În cazul inhalării, se scoate victima la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se consultă medicul.

În cazul contactului cu pielea, se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun. Consultați un medic, dacă este necesar.

În cazul contactului cu ochii, se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute, ținând pleoapele bine deschise. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

În caz de înghiţire, se spală gura cu multă apă. I se dă victimei să bea multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

Informații pentru medic: nu există un antidot specific cunoscut; se va trata simptomatic și se va face terapie de întreținere.

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajele originale, sigilate și etichetate corespunzător, în încăperi uscate, răcoroase, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. Se va depozita la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și de căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului asupra păsărilor și organismelor acvatice, conform prevederilor legale. A nu se contamina suprafețele acvatice. Spălarea utilajelor folosite pentru aplicarea produsului se va realiza doar în locuri special amenajate. Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de plastic, inscripționate cu sigla SCAPA, vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul programului SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept