LEOPARD 5 EC

Adama
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Concentrat emulsionabil

LEOPARD 5 EC (50 g/L quizalofop-p-etil) este un concentrat emulsionabil pe bază de quizalofop-P-etil (50 g/L), compus din grupa chimică a ariloxi-fenoxi-propoinaților. Produsul se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă. Nu este exploziv și nici coroziv. Produsul este stabil în condiții normale de depozitare și manipulare.

LEOPARD 5 EC este un erbicid cu aplicare în postemergență, folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale (până în faza de înfrățire) și perene (până la înălțimea maximă de 15 – 20 cm).

Este rapid absorbit de frunzele buruienilor (în circa 2 – 3 ore) și se translocă în toate punctele de creștere intensă, inclusiv în rădăcini și rizomi. Prin inhibarea unor lipide din celulele meristematice, LEOPARD 5 EC provoacă moartea buruienilor. Astfel, după numai câteva zile de la aplicare, buruienile țintă își încetează creșterea, frunzele tinere căpătând o nuanță gălbuie. La două săptămâni de la tratament, întreaga plantă se usucă. Acțiunea erbicidă a produsului este cu atât mai rapidă cu cât buruienile sunt într-o fază mai tânără, iar condițiile de vegetație sunt optime pentru creștere (temperatură, umiditate suficientă, lumină).

LEOPARD 5 EC este selectiv față de toate culturile dicotiledonate, ca urmare particularitățile de aplicare vor ține seama în special de spectrul de buruieni de combătut, precum și de condițiile climatice și agrotehnice din câmp, și mai puțin de cultura în sine. Pentru a obține efectul maxim de combatere, se va urmări în toate cazurile ca produsul să fie aplicat când fenologia buruienilor și condițiile de creștere sunt întrunite în optim, astfel încât produsul să fie rapid și ușor preluat și apoi translocat în plantele țintă. Pentru îmbunătățirea eficacității, se recomandă ca LEOPARD 5 EC să se aplice în combinație cu un adjuvant.

Spectrul de buruieni monocotiledonate combătute:

Anuale: Alopecurus myosuroides (coada vulpii), Apera spica venti (iarba vântului), Avena spp. (ovăz sălbatic), Bromus spp. (obsiga), Digitaria spp. (meișor), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Hordeum muralis (orzul șoarecilor), Lolium spp. (raigras), Panicum spp. (mei), Phalaris spp. (falaris), Poa spp. (firuță), Setaria spp.(mohor), Sorghum halepense din sămânță (costrei), Sorghum sativum (sorg comun), samulastră de grâu și de porumb

Perene: Agropyron repens (pir târâtor), Agrostis spp. (iarba câmpului), Cynodon dactylon (pir gros), Sorghum halepense din rizomi (costrei).

LEOPARD 5 EC se aplică postemergent la următoarele culturi și doze de aplicare:

Cultura 

Spectrul de combatere

Doza de aplicare 

Interval de timp până la recoltare (zile)

 

 

Floarea soarelui

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

 

0,75 L/ha 

 

 

75

 

Costrei din rizomi (Sorghum halepense)

 

1,5 – 1,75 L/ha 

 

 

Cartof

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli)

 

0,7 – 1,0 L/ha 

 

 

30

 

Ovăz sălbatic (Avena fatua)

 

1,0 L/ha 

Pir târâtor (Agropyron repens) – până la 20 cm înălţime

Costrei (Sorghum halepense)  până la 15-25 cm înălţime

 

1,5 – 2,0 L/ha 

Tomate transplantate, ardei gras,

pepeni verzi, varză

 

Buruieni monocotiledonate anuale 

 

0,75 L/ha 

 

 

30

 

Buruieni monocotiledonate perene

 

1,5 L/ha

 

Sfeclă de zahăr

 

Buruieni monocotiledonate anuale (până la stadiul de înfrăţire)

 

0,7 L/ha 

 

100

 

Buruieni monocotiledonate perene (până la 20 cm înălţime)

 

1,5 L/ha 

 

 

Soia

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

 

0,7 L/ha 

 

 

100

 

Costrei din rizomi (Sorghum halepense)

 

1,5 – 2,0 L/ha

 

Rapiță

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

 

0,7 L/ha 

 

75

 

 

Fasole, mazăre, lucernă

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

0,7 L/ha 

 

 

30

 

Costrei din rizomi (Sorghum halepense)

 

1,5 – 1,75 L/ha 

 

 

Arbuști fructiferi, căpșun 

 

Buruieni monocotiledonate perene

 

1,5 L/ha 

 

35

 

Pepiniere silvice 

 

Buruieni monocotiledonate anuale și perene

 

1,75 – 2,0 L/ha 

 

– 


TEHNICA DE APLICARE: La aplicare se folosesc volume normale de soluție/ha (250 - 300 L/ha). În cantitatea de apă pentru x hectare, se introduce doza de erbicid, sub agitare continuă. Dispozitivul de agitare a soluției se menține în funcțiune și în timpul aplicării pe teren. Se aplică cu mașini terestre, evitând deriva erbicidului pe culturi monocotiledonate de porumb, cereale păioase, etc.

COMPATIBILITATE: LEOPARD 5 EC poate fi compatibil cu multe dintre pesticidele folosite în mod curent în România. Nu se recomandă amestecarea cu erbicide pentru combaterea buruienilor cu frunză lată, deoarece pot interveni fenomene de antagonism care diminuează efectul, sau se poate reduce toleranța culturii. Se va aștepta minim 3 zile după tratamentul pentru combaterea buruienilor cu frunză lată înainte de a fi aplicat tratamentul cu LEOPARD 5 EC. În mod obligatoriu, se vor respecta și instrucțiunile de folosire a produsului partener. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test înainte de utilizare.

Curățarea echipamentului: După aplicare, echipamentul de stropit se va spăla cu multă apă, iar soluția rezultată se va folosi pentru tratament sau se va elimina în locuri special amenajate conform reglementărilor în vigoare.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PRIM - AJUTOR: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și cu pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție (mănuși, salopetă, ochelari sau mască de protecție), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor aplica măsurile de prim ajutor și se va consulta medicul. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, precum nici în zonele de acces al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele semințele sau ambalajele acestora. A nu se împrăștia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate.

Primul ajutor:

În cazul inhalării, se scoate victima la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se consultă medicul.

În cazul contactului cu pielea, se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun. Consultați un medic, dacă este necesar.

În cazul contactului cu ochii, se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute, ținând pleoapele bine deschise. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

În caz de înghiţire, a NU se provoca voma. Se spală gura cu multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Se acordă imediat asistență medicală.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajele originale, sigilate și etichetate corespunzător, în încăperi uscate, răcoroase, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. Se va depozita la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și de căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului asupra păsărilor și organismelor acvatice, conform prevederilor legale. A nu se contamina suprafețele acvatice. Spălarea utilajelor folosite pentru aplicarea produsului se va realiza doar în locuri special amenajate. Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de plastic, inscripționate cu sigla SCAPA, vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul programului SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept