Langis®

UPL
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

LANGIS ® este o emulsie pentru tratament sămânță, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere

în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem, de culoare roșie.

LANGIS ® conține cipermetrin, insecticid ce acționează prin ingestie și contact. Produsul

acționează asupra dăunătorilor din sol asigurând protecție pentru culturile de grâu, orz, porumb

și floarea-soarelui.

LANGIS®  se utilizează pentru tratarea semințelor destinate însămânțărilor pentru culturile și în dozele din tabelul de mai jos:

CULTURA

DĂUNĂTORUL

DOZA DE APLICARE

Porumb

Agriotes spp.

2 l / to sămânță

Floarea-soarelui

Agriotes spp.

2 l / to sămânță

Grâu, orz

Agriotes spp.

2,5 l / to sămânță

 

TEHNICA DE APLICARE: LANGIS®  se va aplica cu echipamente corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluției de tratat, asigurându-se respectarea dozei recomandate și o acoperire uniformă a semințelor. Înainte de utilizare, ambalajul se agită bine pentru omogenizarea conținutului. După golire, ambalajul se clătește de 3 ori cu apă. Apa de clătire se adaugă la soluția pentru tratament.  Produsul se aplică cu 8 litri de apă/tona la grâu și orz, și cu 8-10 litri de apă/ tonă la floarea-soarelui și porumb, adaugați la dozele de produs recomandate (luându-se în calcul și apa rezultată din clătirea ambalajului). Este interzisă folosirea semințelor tratate în hrana oamenilor, a animalelor sau în alte scopuri decât pentru semănat.

COMPATIBILITATEA: Produsul LANGIS®  este compatibil cu majoritatea produselor pentru tratarea semințelor destinate însămânțărilor, avându-se în vedere și recomandările din tehnologiile pe culturi privind cele mai eficiente asocieri. Înainte de utilizare, efectuați un test de compatibilitate.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECŢIA MUNCII: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție: mănuși de cauciuc, ochelari de protecție a ochilor și feței, salopetă de lucru. Echipamentul de protecție se spală înainte de reutilizare. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă precum și ventilarea corespunzătoare a locului de muncă. Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul lucrului. Înaintea pauzelor și după terminarea lucrului, se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fară a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor urma măsurile de prim-ajutor și se va apela la medic. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora.


MĂSURI DE PRIM AJUTOR:


În cazul contactului cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun, apelați la medic dacă persoana se simte rău. Echipamentul de protecție trebuie spălat înainte de refolosire.În cazul contactului cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun, apelați la medic dacă persoana se simte rău. Echipamentul de protecție trebuie spălat înainte de refolosire.

În cazul contactului cu ochii: se spală imediat cu multă apă cel puțin 15 minute, ținând pleoapa departe de globul ocular; apelați la medic dacă iritația persistă.

În cazul inhalării: Scoateți pacientul la aer curat, dacă sunt dubii sau simptomele persistă, apelați la medic.

În caz de înghițire: Nu provocați voma. Se va clăti gura cu apă. Apelați urgent la medic. În general în caz de contaminare accidentală sau dacă nu vă simțiți bine, apelați la medic de urgență (arătați eticheta produsului dacă este posibil).


NOTĂ PENTRU MEDIC: Tratați simptomatic prin măsuri de ajutor în funcție de starea pacientului. Antidot: Nu secunoaște antidot specific.

Pentru informații medicale suplimentare, sau în caz de semne de intoxicații, contactați Institutul Național de Sănătate Publică din București, telefon de urgență: 021318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (luni-vineri, 8:00- 15:00).

Număr de telefon internațional în caz de urgență: +44 (0) 1235 239 670.


CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, răcoroase și bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării, se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc. Temperatura de depozitare între 4°C și 25°C.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Se va utiliza un echipament de însămânțare adecvat care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minim a pierderilor și a emisiilor de praf. Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie să evitați eliminarea în mediu. Nu contaminați apele de suprafață. Nu permiteți ca materialul să contamineze sistemele de ape subterane. Dacă produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile locale competente.

Nu contaminați suprafețele de apă sau șanțurile cu produs sau cu ambalaje folosite; foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Poluant marin.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează și se predau gratuit în vederea eliminării la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Sunați la tel. 0800.800.211 – apel telefonic gratuit sau consultați www.aiprom.ro pentru informații cu privire la cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de colectare SCAPA.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept