FASTER® MAGNUM

Arysta Lifescience Benelux SPRL, Belgia
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

FASTER® MAGNUM se prezintă sub formă de lichid limpede, de culoare galben, cu miros aromatic.

FASTER® MAGNUM este un insecticid piretroid, pe bază de cipermetrin utilizat în culturile de câmp și horticole. Acționează prin contact și ingestie asupra larvelor și adulților. Are efect de șoc.

FASTER® MAGNUM se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

Cultura

Spectru de combatere

Doza

Timp de pauză

zile

GRÂU DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ

Afide ale spicului (Sitobion avenae), Gândacul bălos (Lema melanopa)

0,05 L/ha

14 zile

ORZ DE PRIMĂVARĂ

Gândacul bălos (Lema melanopa)

0,05 L/ha

14 zile

CARTOF

Gândacul din Colorado

(Leptinotarsa decemlineata)

0,06 L/ha

14 zile

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ

Gândacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus),

Gărgărița tulpinilor de varză (Ceutorhynchus quadridens), Gărgărița silicvelor (Ceutorhynchus assimilis)

0,05 L/ha

49 de zile

VARZĂ ALBĂ

Molia verzei (Plutella xylostella)

0,05 L/ha

7 zile

MAZĂRE

Păduchele verde la mazăre

(Acyrthosiphon pisum)

0,05 L/ha

7 zile

PRAZ

Tripsul (Frankliniella sp.)

0,05 L/ha

7 zile

 

Momentul aplicării: se vor aplica tratamente la avertizare, la apariţia adulţilor şi a larvelor sau la depăşirea pragului economic de dăunare funcţie de dăunător. Volumul de apă utilizat este corespunzător fiecărei culture, la cele de câmp (cartof, cereale, rapiță, mazăre) 200-300 L/ha și de 300-600 L/ha la legume. Se pot aplica maximum 2 tratamente pe sezon.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECŢIA MUNCII: A se evita contactul produsului cu cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru a se evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecție în timpul lucrului (salopetă, jachetă, cizme și mască). Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înaintea pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces ale animalelor.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Ambalajul, eticheta şi/sau fişa de siguranţă a produsului trebuie prezentate medicului. 

- după inhalare: dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă respirația este dificilă, a se administra oxigen. În caz de stop respirator, a se administra respirație artificială. În toate cazurile de îndoială sau dacă simptomele persistă, consultați medicul.

- după ingerare: dacă pacientul este conştient clătiţi gura cu apă multă apă. Nu induceţi voma. Menţineţi victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul.

- după contactul cu pielea: dezbrăcaţi imediat îmbrăcămintea murdară îmbibată şi spălaţi imediat cu multă apă şi săpun clătind din abundenţă. Consultaţi un medic dacă iritaţia evoluează.

- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ţinând pleoapele complet deschise şi apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul.

- tratament simptomatic 

Antidot: Nu se cunoaşte un antidot specific.

Număr de telefon în caz de urgenţă medicală: 021/318 36 06 (Luni - Vineri 8:00 – 15:00 ); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 Bucureşti.

Număr de telefon internațional în caz de urgență: +44 (0) 1235 239 670. 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, ţigări, furaje. A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise, suprafeţe încinse. Produsul se va feri de căldură şi de acţiunea directă a razelor solare. Temperatura de depozitare 0-30OC.


MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafeţele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de curgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România – SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați  www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri. 

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept