FASTER® GOLD 50 EC

Sparta Research Ltd
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător
 • Deținător omologare:

  Sparta Research Ltd

 • Producător:

  Sparta Research Ltd
 • Certificat de omologare:

  nr. 200PC/03.06.2016
 • Prezentare comercială:

  ambalaje de 10ml, 100ml, 1 L și 5 L.
 • ® Marcă înregistrată ALCHIMEX.

  Descarcă fișa cu date tehnice de securitate

FASTER®  GOLD 50 EC

conţine 50 g/l lambda-cihalotrin şi se prezintă sub formă de lichid omogen, de culoare verde - galben,  miros aromatic de solvent.


FASTER® GOLD 50 EC şi este un insecticid din grupa piretroizilor, cu acţiune de contact şi ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicarea produsului, substanţa activă penetrează cuticula insectei într-un timp scurt, acţionând asupra sistemului nervos central şi periferic. Dăunătorii încetează să se mai hrănească,  după care intervine paralizia şi în scurt timp moartea acestora.

FASTER® GOLD 50 EC se aplică prin stropiri, la avertizare, în timpul perioadei de vegetaţie. Este omologat  în România conform tabelului de mai jos:

 

 

Cultura

Agentul dăunător

Doza

 

 

GRÂU, ORZ, OVĂZ

Afide (Macrosiphum avenae,

Rapalosiphum maidis / padi, Metopolophium

dirhodum, Schizaphis graminum) - vectori ai virusul îngălbenirii şi piticirii orzului (BYDV) care afectează grâul de toamnă, Opomyza florum (opomiza cerealelor) la grâul de toamnă

Afide de vară  

 

0,10 l/ha

 

RAPIŢĂ DE TOAMNĂ ŞI DE PRIMĂVARĂ

Psylliodes chrysocephalus (Puricele rapiţei), Meligethes aeneus (Gândacul lucios al rapiţei), Ceutorhynchus assimilis (Gărgăriţa seminţelor de crucifere), Dasineura brassicae (Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă)

 

 

0,10 l/ha

FASOLE ŞI MAZĂRE DE CÂMP

Acanthoscelides obtectus (Gărgăriţa fasolei şi a mazării), Sitona lineatus (Gărgăriţa frunzelor de mazăre)

0,15 l/ha

 

Cydia nigricana (Molia păstăilor de mazăre)

0,10 l/ha

 

Acyrthosiphon pisum - mazăre (Păduchele verde al mazării)

0,10 l/ha

 

CARTOF

Afide (Aphis spp, Myzus persicae - Păduchele verde al piersicului, Aphis nasturtii - Păduchele verigariului, Macrosiphon euphorbiae - Păduchele dungat al cartofului, Aphis frangulae - Păduchele călinului, Aphis fabae - Păduchele negru al sfeclei, Aulacorthum solani - Păduchele verde)

0,15 l/ha

 

SFECLĂ DE ZAHĂR

Chaectocnema tibialis (Puricele sfeclei), Pegomyia hyoscyami (Musca cenuşie minieră), Agrotis spec  (Viermi sârmă), Agrotis segetum (Buha semănăturilor), Agrotis ipsilon - Viermele negru, Agrotis exclamationis - (Buha sfeclei)

0,15 l/ha

PĂR

Psylla pyricola (Puricele melifer al părului)

0,18 l/ha

 

Volumul de apă:  200 l/ha pentru grâu în cazul afidelor, opomizei; 200-300 l/ha pentru grâu, orz, ovăz în cazul afidelor de vară; 200 l/ha pentru rapiţă în cazul puricelui şi 200 - 300 l/ha în cazul gândacului lucios şi gărgăriţelor; 200 - 300 l/ha pentru mazare şi fasole în cazul gărgăriţelor şi 300 - 600 l/ha în cazul moliei şi afidelor; 400 - 600 l/ha pentru cartof - funcţie de densitatea aparatului foliar; 200 l/ha pentru sfecla de zahăr în cazul puricelui şi muştei cenuşii şi 400 - 1000 l/ha în cazul omizilor; 200 - 2000 l/ha pentru  păr.


Număr maxim de tratamente pe an: 2 mazăre, fasole (3 în cazul atacului moliei păstăilor de mazăre şi afidelor); 2 sfecla de zahăr; 3 rapiţă şi păr; 4 cereale si cartofi.


Interval minim între tratamente: 14  zile pentru grâu, orz, ovăz şi păr; 7 zile pentru rapiţă; mazăre, fasole, cartof şi sfecla de zahăr.


Timp de pauză: 35 zile grâu, orz, ovăz; 3 zile cartof; 25 zile mazăre, fasole; 56 zile sfecla de zahăr; 7 zile păr; 42 zile rapiţă.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECŢIA MUNCII: A se evita contactul produsului cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului, manipularii produsului se va purta obligatoriu echipament de protecţie adecvat (combinezoane, ochelari de protecţie, protecţie a căilor respiratorii, mănuşi de protecţie). În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului, înaintea pauzelor şi a meselor se vor spăla bine mâinile şi faţa cu multă  apă şi săpun. Îmbrăcămintea contaminată se va înlătura imediat şi se va păstra separat. Aceasta se va spăla separat de îmbrăcămintea obişnuită. Spălați foarte bine toate echipamentele de protecție după utilizare, în special interiorul mănușilor. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele sau ambalajele acestora.


MĂSURI DE PRIM AJUTOR: În cazul contactului cu pielea: Îndepărtaţi hainele contaminate. A se spăla pielea imediat cu multă apă și săpun. A se consulta medicul. În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, având pleoapele deschise. Consultaţi oftalmologul. În cazul inhalării: Scoateți victima la aer curat și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați asistență medicală. În cazul ingestiei: Nu induceţi voma. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflată în stare de inconştienţă. Solicitaţi ajutorul medicului. În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului şi prezentaţi eticheta dacă este posibil.


Număr de telefon în caz de urgenţă medicală: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235  (Luni - Vineri 8:00 – 15:00 ); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 Bucureşti. 

 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se va depozita numai în ambalajul original, în încăperi uscate, ventilate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acţiunea directă a soarelui şi a căldurii. Produsul se ţine departe de foc deschis sau alte surse de aprindere. A nu se depozita în apropierea alimentelor, băuturilor şi hranei animalelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a personalului neautorizat şi în zonele de acces ale animalelor. Temperatura de depozitare este între 0°C şi +30°C. Transportul se va efectua ferit de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării, transportului şi al depozitării se vor lua obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, prevăzute de legile în vigoare.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Se vor lua  măsuri obligatorii pentru protecţia apelor. A nu se contamina apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. A nu se aplica pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă; Pentru evitarea contaminării apei, produsul trebuie aplicat la o distanţă de minim 15 metri de suprafeţele acvatice; Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă şi reţeaua de canalizare. A nu se curăţa echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă.

 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România – SCAPA.

Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept