FASTER® DELTA

Arysta Lifescience Benelux SPRL, Belgia
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător
 • Deținător omologare:

  Arysta Lifescience Benelux SPRL, Belgia
 • Distribuitor:

  Alcedo
 • Formulator:

  Alchimex
 • Certificat de omologare:

  nr. 439PC/15.11.2018
 • Prezentare comercială:

  ambalaje de 10ml, 100ml, 1 L.
 • ® Marcă înregistrată ALCHIMEX.

  Descarcă fișa cu date tehnice de securitate

FASTER® DELTA se prezintă sub formă de lichid limpede, de culoare galben, cu miros aromatic. FASTER® DELTA este un insecticid, pe bază de deltametrin (piretroid), acţionează prin contact și ingestie la nivelul sistemului nervos. Are efect repelent și de șoc, fiind ca un inhibitor de nutriție asupra insectelor. Are efect în culturi 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetație. Acoperirea completă și uniformă a plantelor este absolut necesară pentru protecția împotriva atacului insectelor. Are o eficacitate foarte bună asupra adulților și larvelor.

FASTER® DELTA se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

 

Cultura

Spectru de combatere

Doza

Timp de pauză

zile

Viţă de vie

struguri de vin și de masă

Molia viţei de vie – Lobesia botrana

0.2-0.3 l/ha

7 zile (struguri de vin)

30 zile  (struguri de masa)

Cartof

Gândacul din Colorado  – Leptinotarsa decemlineata

0.28-0.4 l/ha

7

 

Cereale

de toamnă și de primăvară

Afide ale spicului – Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum

Ploșnița cerealelor – Eurygaster intergriceps

Gândacul bălos – Lema melanopa

Viermele roșu al paiului – Haplodiplosis marginata

0.3 l/ha

 

 

30

0.3 l/ha

0.3 l/ha

0.3 l/ha

Rapiță

de toamnă și de primăvară

Gândacul lucios al rapiţei – Melighetes aeneus

Gărgărița tulpinilor de rapiță – Ceuthorhynchus napi

Viespea rapiței – Athalia rosae

Păduchele cenușiu al verzei – Brevicoryne brassicae

 

0.3 l/ha

 

45

Vinete (câmp)

Gândacul din Colorado – Leptinotarsa decemlineata

0.6 l/ha

7

Tomate și Vinete (câmp și spatii protejate)

Musculița albă de seră – Trialeurodes vaporariorum

Păduchele verde al piersicului – Myzus persicae

0.5 l/ha

3

Păduchele verde al solanaceelor – Macrosiphum euphorbiae

0.4 l/ha

 

3

Floarea-soarelui

Rățișoara porumbului – Tanymecus dilaticollis

0.3 l/ha

56

Porumb

Rățișoara porumbului – Tanymecus dilaticollis

0.3 l/ha

3

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb – Diabrotica virgifera

0.5 l/ha

3

Lucernă

Musculița galicolă a florilor – Contarinia medicaginis

0.3 l/ha

 

Cais

Piersic

Păduchele verde al piersicului – Myzus persicae

0.3 l/ha

3

 

Sfeclă de zahăr

Puricele sfeclei – Chaetocnema tibialis

Gărgărița sfeclei – Bothynoderes punctiventris

Rățișoara porumbului – Tanymecus dilaticollis

0.3 l/ha

30

Salată

Fetică

(câmp și spatii protejate)

Afide – Hyperomyzus lactucae

0.24 l/ha

3

Musculița albă de seră – Trialeurodes vaporariorum

Păduchele verde al piersicului – Myzus persicae

0.5 l/ha

3

Păduchele verde al solanaceelor – Macrosiphum euphorbiae

0.4 l/ha

3

Varză

Buha verzei – Mamestra brassicae

Fluturele alb al verzei – Pieris brassicae

0.24-0.3 l/ha

7

 

Cireș

Păduchele verde al piersicului – Myzus persicae

0.3 l/ha

7

Viermele cireșelor – Rhagoletis cerasi

0.25-0.3 l/ha

7

 

 

 

 

Prun

Viermele prunelor – Cydia funebrana

Viespea sâmburilor – Eurytoma sp.

0.25-0.3 l/ha

7

Cotarul verde – Operophtera brumata

Omida păroasă – Hyphantria cunea

Inelarul pomilor – Malacosoma neustria

Cotarul brun – Erannis defoliaria

Afide

0.25 l/ha

7

Păduchele din San Jose – Quadraspidiotus perniciosus

Viespile prunelor – Hoplocampa minuta

Păduchele cenușiu al prunului – Hyalopterus pruni

0.3 l/ha

7

 

 

 

 

 

 

Măr

Viermele merelor – Cydia pomonella

Minierul marmorat – Phyllonorycter blancardella

Afide

0.375-0.4 l/ha

7

Inelarul pomilor – Malacosoma neustria

Cotarul verde – Operophtera brumata

Cotarul brun – Erannis defoliaria

Omida păroasă – Hyphantria cunea

Omida minieră mică – Lyonetia clerkella

0.375 l/ha

7

Păduchele din San Jose – Quadraspidiotus perniciosus

Păduchele verde al mărului – Aphis pomi

Viespea merelor – Hoplocampa testudinea

0.45 l/ha

7

Molia pieliței fructelor – Adoxophyes orana

Păduchele lânos al mărului – Eriosoma lanigerum

Minierul circular al mărului – Leucoptera malifoliella

Minierul liniar al mărului – Stigmella malella

0.25-0.45 l/ha

7

 

 

Momentul aplicării: se vor aplica tratamente la avertizare, la apariţia adulţilor şi a larvelor sau la depăşirea pragului economic de dăunare funcţie de dăunător. Volumul de apă utilizat este corespunzător fiecărei culturi. Se pot aplica maximum 3 tratamente pe sezon la măr, prun, cireș, cais, piersic, viță de vie, tomate, vinete, salată, fetică, sfeclă de zahăr, porumb, rapiță, lucernă, 2 tratamente la varză, cartof, cereale, și unul singur la floarea-soarelui.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECŢIA MUNCII: A se evita contactul produsului cu cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru a se evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecție în timpul lucrului (salopetă, jachetă, cizme și mască). Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înaintea pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces ale animalelor.


MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Ambalajul, eticheta şi/sau fişa de siguranţă a produsului trebuie prezentate medicului.


-               după inhalare: dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă respirația este dificilă, a se administra oxigen. În caz de stop respirator, a se administra respirație artificială. În toate cazurile de îndoială sau dacă simptomele persistă, consultați medicul.

-               după ingerare: dacă pacientul este conştient clătiţi gura cu apă multă apă. Nu induceţi voma. Menţineţi victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul

-               după contactul cu pielea: dezbrăcaţi imediat îmbrăcămintea murdară îmbibată şi spălaţi imediat cu multă apă şi săpun clătind din abundenţă. Consultaţi un medic dacă iritaţia evoluează.

-               după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ţinând pleoapele complet deschise şi apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul.

-               tratament simptomatic


Antidot: Nu se cunoaşte un antidot specific.


Număr de telefon în caz de urgenţă medicală: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235  (Luni - Vineri 8:00 – 15:00 ); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 Bucureşti.

 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, ţigări, furaje. A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise, suprafeţe încinse. Produsul se va feri de căldură şi de acţiunea directă a razelor solare. Temperatura de depozitare 0-30OC.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafeţele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de curgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.

 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România – SCAPA.

Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.

 

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept