CEREDIN® FORTE 464 SL

Nufarm
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

CEREDIN® FORTE 464 SL se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben – pai ce conţine 344 g/l acid 2,4 D din sare DMA şi 120 g/l dicamba. CEREDIN® FORTE 464 SL, combinaţie de 2 substanţe active, acid 2,4 D şi dicamba, este un erbicid selectiv şi sistemic, acţionând asupra buruienilor atât prin absorbţie la nivelul frunzelor, cât şi a sistemului radicular, cu acumularea substanţei active în zonele meristematice ale rădăcinilor.

CEREDIN®FORTE 464 SL este omologat pentru utilizare în România, conform tabelului de mai jos :

Culturi

Buruieni combătute

Doza de aplicare

 

Grâu

 

Buruieni dicotiledonate anuale si perene

0.8 - 1.0 l/ha, postemergent, în funcție de gradul de infestare și talia buruienilor (la grâu în faza de înfrățire - formarea primului internod, iar la buruienile dicotiledonate în stadiul de la 2 – 4 frunze) (BBCH 21-30)

 

Porumb

 

Buruieni dicotiledonate anuale si perene

1.0 l/ha, postemergent (la porumb în faza de 4 - 6 frunze, iar la buruienile dicotiledonate la 2 - 4 frunze și Cirsium < 10 cm înălțime) (BBCH 14-16)


Erbicidul este omologat pentru aplicare în postemergenţă la culturile de grâu şi porumb, în scopul combaterii a numeroase specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene.

Momentul aplicării: La culturile de cereale păioase se aplică de la faza de înfrăţire a cerealelor până la formarea primului internod, iar speciile de buruieni să fie în fază mică de cca. 2 – 4 frunze şi maxim 10 – 15 cm înălţime pentru buruienile perene. Nu este recomandată aplicarea erbicidului când cerealele păioase sunt în fază avansată de dezvoltare (peste 2 internodii), deoarece apar efecte fitotoxice cu reducerea producţiei la hectar. La cultura de porumb, Ceredin® Forte 464 SL se aplică când plantele de cultură au 4 – 6 frunze, iar buruienile sunt în fază de rozetă.

Pregătirea soluției: Cantitatea de soluţie recomandată a se aplica pe suprafaţa de un ha este de 200 – 300 litri.

Tehnica de aplicare: Aplicarea tratamentului se va realiza cu echipamente terestre, cu recomandarea ca tratamentele să se realizeze pe vreme liniştită, în scopul evitării driftului pentru culturile învecinate, sensibile.

Curățarea echipamentului: După aplicarea tratamentului se vor spăla foarte bine echipamentele utilizate.

Compatibilitate: CEREDIN® FORTE 464 SL este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare existente pe piaţă, mai puţin cele cu reacţie bazică. Înainte de utilizare verificaţi listele de compatibilitate.

Rotația culturilor: În condiţii climatice normale nu există restricţii în rotaţia culturilor.

MĂSURI DE IGIENĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII: Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor însărcinate sau care alăptează, bătrânilor, etc. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

La contactul cu ochii spălaţi cu multă apă, inclusiv sub pleoape (cca. 15 minute) şi, dacă iritarea ochilor persistă, consultaţi un medic specialist.

În cazul inhalării ieşiţi imediat afară la aer.

La contactul cu pielea spălaţi imediat cu multă apă şi săpun.

În caz de ingestie se va clăti bine cavitatea bucală. Nu induceţi starea de vomă. Dacă este înghiţit, cereţi imediat sfatul medicului şi arătaţi ambalajul sau eticheta produsului. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, la care au acces numai persoane autorizate, ferit de acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii, separat de alimente şi furaje. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării, transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, etc. Temperatura de păstrare trebuie să fie peste 0°C.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Nu se aplică pe terenuri agricole adiacente cursurilor de apă! Pentru evitarea contaminării apei, produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România - SCAPA.

Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. . Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept