ASTRAL® 40 OD

Nufarm
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

ASTRAL® 40 OD (40 g/l nicosulfuron) se prezintă sub formă de dispersie în ulei (ulei vegetal) fină, omogenă, mobilă, cu tendinţa de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare crem. ASTRAL® 40 OD este un erbicid sistemic postemergent, selectiv pentru porumb, care se foloseşte pentru combaterea buruienilor graminee, anuale şi perene, din culturile de porumb. Produsul este absorbit prin frunze şi rădăcini şi este translocat în toate părţile vegetative ale buruienilor, stopându-le creşterea, distrugerea lor observându-se într-un interval de 15-25 de zile, în funcţie şi de umiditatea şi temperatura ambiantă, timp în care nu se intervine cu praşile manuale sau mecanice.

Culturi

Buruieni combătute

Doza de aplicare (l/ha)

 

 

 

 

Porumb

Sorghum halepense L.

(Costrei din rizomi)

1 - 1,5 l/ha

(în funcţie de gradul de infestare şi talia plantelor de costrei), postemergent, când plantele de porumb au 4 - 6 frunze, iar costreiul din rizomi 15 - 20 cm.

Buruieni monocotiledonate

anuale

0,8 l/ha

postemergent, când plantele de porumb au 4 – 6 frunze, iar buruienile monocotiledonate 2 – 4 frunze.


TEHNICA DE APLICARE: Soluţia de stropit se prepară astfel: se umple rezervorul maşinii de stropit până la jumătate cu apă curată, ambalajul cu produs se agită bine pentru omogenizarea conţinutului, se adaugă cantitatea necesara de ASTRAL® 40 OD şi se completează rezervorul cu apă până la umplere. Soluţia se va agita pe toata perioada tratamentului. După golirea completă, ambalajele se clătesc bine (de 3 ori) cu apă care se adaugă în rezervorul maşinii de stropit. Cantitatea de apă recomandată a se utiliza la hectar este de 200 - 400 l, în funcţie de condiţiile de vreme. Cantitatea mai mare de apă se va aplica în condiţii de secetă. Efectul de combatere poate fi afectat de vremea rece sau secetă şi, de asemenea, când cultura de porumb este în condiţii de stres.

COMPATIBILITATE: ASTRAL® 40 OD se poate aplica în amestec cu alte erbicide postemergente omologate pentru cultura de porumb, având în atenţie şi recomandările existente în tehnologiile de erbicidare privind cele mai eficiente asocieri, în funcţie de specificul îmburuienărilor culturilor de porumb.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: se va evita inhalarea aerosolilor care se formează în timpul stropirilor, sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor însărcinate sau care alăptează, bătrânilor, etc. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.

La contactul cu pielea, scoateţi şi spălaţi hainele contaminate înainte de a fi reutilizate; spălaţi imediat cu multă apă şi săpun. Dacă apare o iritare care persistă, consultaţi medicul, prezentându-i ambalajul sau eticheta produsului.

În caz de inhalare, persoana efectată se scoate în afara zonei de expunere. Dacă există probleme cu respiraţia se va aplica oxigen. Contactaţi medicul.

În caz de ingestie, se va transporta de urgenţă la cea mai apropiată unitate sanitară, tratament sub supraveghere medicală; nu i se va induce starea de vomă; se va proceda la spălarea cavităţii bucale.

NU SE FOLOSEŞTE LAPTELE CA ANTIDOT. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, la care au acces numai persoane autorizate, ferit de acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii, separat de alimente şi furaje. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării, transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, etc. Temperatura de păstrare trebuie să fie peste 0°C.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: deoarece substanţa activă este toxică pentru organismele acvatice, se vor respecta normele legale şi măsurile de protecţie a apelor de suprafaţă. Se vor utiliza echipamente de stropit cu diuze corespunzătoare pentru reducerea driftului.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept