AMIRAL® NEO

UPL
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

AMIRAL® NEO este un fungicid sistemic pentru tratarea seminţelor de cereale păioase. Seminţele tratate cu AMIRAL® NEO sunt uniform acoperite și colorate în roșu pentru facilitarea unei evaluări vizuale a calităţii tratamentului.

AMIRAL® NEO are o acţiune sistemică asupra unei game largi de boli, transmise prin sămânţă, prin sămânţa și sol, sau numai prin sol.

Produsul AMIRAL® NEO se utilizează la culturile și îndozele conforme cu tabelul prezentat mai jos:

CULTURA

Boala controlată

DOZA DE APLICARE

GRÂU

Mălura (Tilletia spp.),

Fuzarioza (Fusarium spp.

1 l / to sămânță

ORZ

Tăciunele zburător (Ustilago nuda), Sfâșierea frunzelor (Pyrenophoragraminea)

1,33 l / to sămânță

 

Momentul aplicării: Produsul AMIRAL® NEO se aplică preventiv printratarea seminţelor.

Timp de pauză: Seminţele nu se folosesc în furajarea animalelor în cazul în care nu au fost însămânțate, dar plantele răsărite pot fi utilizate ca și furaj la câteva zile de la răsărire. Timp de pauză recomandat 21 de zile.

Compatibilitate: Produsul AMIRAL® NEO este compatibil cu majoritateaproduselor fungicide și insecticide. Pentru o mai mare siguranţă se vaconsulta un reprezentant al companiei Arysta LifeScience.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECŢIA MUNCII: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie: ochelari de protecţie a ochilor și a feţei când manipulați produsul, mănuși de protecţie iar în cazul unei ventilări necorespunzătoare a zonei de lucru un echipament adecvat pentru respirat. Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. Locul de muncă se va ventila pentru a menţine concentraţia de produs în aer la un nivel cât mai scăzut. Păstraţi hainele de lucru separat și nu le luați acasă. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și faţa cu multă apă și săpun fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea se va opri imediat lucrul, se vor urma măsurile de prim ajutor și se va apela la medic. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces aanimalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

Dacă se inhalează: Se va scoate persoana la aer curat. Se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea: Se vor scoate hainele și încălţămintea contaminate. Se va spăla cu apă caldă și săpun. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

În caz de contact cu ochii: Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puţin 15 minute. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Dacă este ingerat: NU se va induce stare de vomă. Se va clăti gura cu apă. Se va chema un medic.

NOTĂ PENTRU MEDIC: trataţi simptomatic prin măsuri de ajutor în funcţie de starea pacientului.

Antidot: Nu se cunoaște antidot specific.

Pentru informații medicale suplimentare, sau în caz de semne de intoxicații, contactați Institutul Național de Sănătate Publică din București, telefon de urgență: 021318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (luni-vineri, 8:00- 15:00). Număr de telefon internațional în caz de urgență: +44 (0) 1235 239 670.

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acţiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Se va asigura ventilarea corespunzătoare. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI etc. Temperatura de depozitare între 0°C și 25 °C. Produsul păstrat în condițiile menționate își păstrează valabilitatea timp de 36 de luni de la data fabricației.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafeţele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcaţi pe sol/însubsol. Nu goliţi în canale de curgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apelede suprafaţă.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adăugă la soluţia de tratat.Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare selectate, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România - SCAPA. Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripționate cu sigla SCAPA. Sunați la tel. 0800.800.211 sau consultați, site-ul www.aiprom.ro, pentru informații despre cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de lucru al SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat.


Close Accept