ALCUPRAL 50 PU

IQV
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Produs cu spectru larg de acţiune  fungicid-bactericidă.

ALCUPRAL® 50 PU conţine 50% cupru metalic sub formă de oxiclorură de cupru și se prezintă sub formă de pulbere umectabilă fină, de culoare verde – albastru, fără tendințe de aglomerare. Acesta are acţiune fungicid - bactericidă, de contact, având un foarte bun efect preventiv şi curativ faţă de un spectru larg de agenţi fitopatogeni care provoacă boli ale plantelor.

ALCUPRAL® 50 PU este omologat pentru tratamente în perioada de vegetaţie, în volume normale de apă, la următoarele culturi: măr, păr, gutui, cireș și vișin, prun, viță de vie, tomate, ceapă, castraveți, cartofi.

Culturi

Boli (Agenţi fitopatogeni)

Concentraţia (%) / Doza (litri/ha)

 

Măr

rapăn (Venturia inaequalis),

focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) – prefloral şi postfloral

0,3% (4,5 kg/ha, în 1500 l apă)

0.2% prefloral (3 kg/ha, în 1500 l apă)

0.04% postfloral (0.6 kg/ha, în 1500 l apă)

 

Păr

rapăn (Venturia pirina), 

focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) – prefloral

0,3% (3 kg/ha, în 1000 l apă)

 

Gutui

focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora)

0.3% prefloral (4.5 kg/ha, în 1500 l apă)

0.04% postfloral (0.6 kg/ha, în 1500 l apă)

Cireş şi Vişin

pătarea frunzelor (Blumeriella jaapi

0,2% (2 kg/ha, în 1000 l apă)

 

Prun

pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum), 

ciuruirea micotică a frunzelor (Stigmina carpophylla),

monilioză (Monilia spp.)

0,2% (2 kg/ha, în 1000 l apă)

Viţă de vie

mană (Plasmopara viticola)

3 kg/ha (în 1000 l apă)

Tomate

mană (Phytophtora infestans)

alternarioză (Alternaria solani)

pătarea frunzelor și bășicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria)

pătarea pustulară a fructelor (Pseudomonas tomato)

0,5% (5 kg/ha, în 1000 l apă)

Ceapă

mană (Peronospora destructor)

0,5% (5 kg/ha, în 1000 l apă)

 

Castraveţi

mană (Pseudoperonospora cubensis), 

bacterioză (Pseudomonas lachrymans)

0,5% (5 kg/ha, în 1000 l apă)

Cartof

mană (Phytophtora infestans)

3 kg/ha (în 1000 l apă)


Timpul de pauză de la ultimul tratament până la recoltare: la legume, timpul de pauză între ultimul tratament şi recoltare trebuie să fie de minim 7 zile.

TEHNICA DE APLICARE: ALCUPRAL® 50 PU se aplică prin stropiri cu volume normale de apă, avându-se în vedere recomandările din tehnologiile specifice pe culturi, referitoare la fazele şi momentele obligatorii pentru aplicarea tratamentelor. Eficacitatea cea mai bună se obţine când tratamentele se aplică preventiv, înainte de/sau la apariţia primelor simptome de boală. În funcție de condițiile climatice, tratamentele se pot repeta la 10-14 zile. Produsul nu se aplică în timpul înfloritului. În condiții foarte favorabile evoluției bolilor, mai ales în prima parte a perioadei de vegetație, ALCUPRAL® 50 PU se va aplica în alternanță sau în amestec cu un fungicid sistemic.

COMPATIBILITATE: ALCUPRAL® 50 PU se poate aplica în amestec cu produsele autorizate pentru tratamentele de iarnă - primavară, în perioada repausului vegetativ, sau cu alte produse fungicide şi/sau insecticide, precum şi cu fertilizanţi foliari, avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile specifice pe culturi privind cele mai eficiente asocieri. Nu se va aplica în amestec cu zeama sulfocalcică.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării produsului şi al aplicării tratamentelor se poartă echipamentul de protecţie, nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice, nu se mănâncă. Fiind nociv prin inhalare, se va evita inhalarea pulberilor și a aerosolilor formaţi prin stropirea soluţiei. În caz de contaminare a pielii se spală cu apă şi săpun, în caz de contaminare a ochilor se spală cu apă curată. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Este obligatorie respectarea normelor de protecţie a solurilor, a apelor de suprafaţă şi subterane, fiind interzisă utilizarea produsului în zonele de protecţie a râurilor şi lacurilor, de minim 15 m. După efectuarea tratamentelor, echipamentele de stropit se spală imediat, iar apele de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă, pe alte terenuri sau culturi.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri.

Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.