„Extinderea capacității instalațiilor de producție a fungicidelor, insecticidelor și erbicidelor sub formă lichidă“

S.C ALCHIMEX S.A, cu sediul în București, Str. Alexandru Constantinescu, Nr. 63, et. 2, sector 1, a finalizat la data de 31.12.2015 proiectul “Extinderea capacității instalațiilor de producție a fungicidelor, insecticidelor și erbicidelor sub formă lichidă“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare nr. 5IM/057/25.08.2015, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.

Valoarea totală a proiectului este de 3.814.747,53 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.090.919,86 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR este de 938.191,08 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național este de 152.728,78 lei.

 Proiectul a fost implementat la sediul de producție din comuna Herăști, județul Giurgiu.

Obiectivul proiectului
este creşterea capacităţii de producţie în vederea menţinerii competitivităţii societăţii pe piaţa internă şi a creşterii competitivităţii pe piaţa externă.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă punerea în funcţiune a două noi linii de fabricaţie a produselor pentru protecţia plantelor sub formă de suspensii concentrate pentru fungicide/insecticide și erbicide, în scopul creşterii capacităţii de producţie.Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Roxana Grosu – Director Tehnic

Dan Crînguș – Director Dezvoltare

Tel. 021 310.84.84

Fax: 021 310.84.78

e-mail: office@alchimex.ro