TOPSIN® 500 SC

Alchimex
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător
 • Deținător omologare:

  Alchimex
 • Distribuitor:

  AlcedoSumi Agro
 • Certificat de omologare:

  2348/19.12.2006
 • Prezentare comercială:

  Ambalaje de 10 ml, 100 ml, 1 L, 5 L și 20 L
 • ® Marcă înregistrată ALCHIMEX.

  Descarcă fișa cu date tehnice de securitate

Fungicid sistemic cu spectru larg de acţiune.

TOPSIN® 500 SC conţine 500 g tiofanat-metil/litru, se prezintă sub formă de suspensie concentrată, fină, omogenă, de culoare alb - gri, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen.

TOPSIN® 500 SC are acţiune fungicidă, de contact şi sistemică, fiind absorbit de plante prin frunze şi rădăcini, având un foarte bun efect preventiv şi curativ faţă de un spectru larg de agenţi fitopatogeni care provoacă boli ale plantelor, cu infecţie de suprafaţăşi sistemică.

® Marcă înregistrată a firmei Nippon Soda, Japonia

TOPSIN® 500 SC este omologat pentru tratamente în perioada de vegetaţie şi/sau la sămânţă, la următoarele culturi:

Culturi

Boli (Agenţi fitopatogeni)

Concentrația (%) / Doza (litri/ha)

 

Grâu

Boli foliare şi ale spicului: 

făinare (Erysiphe graminis)

rugină (Puccinia spp.)

septorioză (Septoria spp.)

fusarioză (Fusarium spp.)

helmintosporioză (Helminthosporium spp.)

1,250 l/ha*)

Se aplică de la începutul alungirii paiului până la primele boabe în lapte (BBCH 30-71)

 

Orz

Boli foliare:

făinare (Erysiphe graminis)

pătarea reticulară a frunzelor (Pyrenophora teres)

arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis)

sfâşierea frunzelor (Helminthosporium sativum)

1,250 l/ha*)

Se aplică de la începutul alungirii paiului până la primele boabe în lapte (BBCH 30-71)

 

Floarea soarelui

putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)

putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)

pătarea brună şi frângerea tuplinilor (Phomopsis helianthi)

2 l/tona de sămânţă

putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)

putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)

pătarea brună şi frângerea tuplinilor (Phomopsis helianthi)

1,4 l/ha*)

Se aplică de la 8 frunze până când semințele din treimea interioară sunt ajunse la maturitate (BBCH 18-79). Se aplică 2 tratamente în timpul perioadei de vegetaţie.

 

Rapiţa pentru ulei

putregaiul negru ( Phoma lingam)

putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)

putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)

făinarea  (Erysiphe communis)

 

1,4 l/ha*)

Se aplică de la 3 frunze desfăcute până când majoritatea păstăilor sunt ajunse la maturitate 

(BBCH 15-79)

Viţă de vie

făinare (Uncinula necator)

putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)

0,15% (1,5 l/ha în 1000 l apă)

Se aplică de la sfârșitul înfloritului până când majoritatea boabelor au ajuns la maturitate (BBCH 69-79)

 

Măr

rapăn (Venturia inaequalis)

făinare (Podosphaera leucotricha)

0,14% (2,1 l/ha, în 1500 l apă)

Se aplică de la deschiderea primelor flori până la maturarea fructelor (BBCH 60-87)

 

Păr

rapăn (Venturia pirina)

pătarea albă a frunzelor (Mycosphaerella sentina)

pătarea brună a frunzelor (Diplocarpon mespili)

0,14% (1,4 l/ha, în 1000 l apă)

Se aplică de la deschiderea primelor flori până la maturarea fructelor (BBCH 60-87)

Piersic

deformarea frunzelor (Taphrina deformans)

0,14% (1,4 l/ha în 1000 l apă)

Se aplică de la apariția primelor frunze până la maturarea fructelor (BBCH 10-87)

Cireş şi Vişin

pătarea frunzelor (Blumeriella jaapi)

0,1% (1,0 l/ha, în 1000 l apă)

Se aplică de la deschiderea primelor flori până la dezvoltarea completă a lăstarilor (BBCH 60-91)

Căpşun

pătarea albă a frunzelor (Mycosphaerella fragariae)

0,1% (1,0 l/ha, în 1000 l apă)

Se aplică de la 9 sau mai multe frunze desfăcute până la începutul formării mugurilor auxiliari (BBCH 19-91)

Tomate

septorioza (Septoria lycopersici)

0,07% (0,7 l/ha în 1000 l apă)

Se aplică de la a treia inflorescență vizibilă până când fructele sunt maturate (BBCH 50-89)

Tomate, Ardei, Vinete

fuzarioză (Fusarium oxysporum), 

verticilioză (Verticillium dahliae)

0,07 – 0,14% (0,7-1,4 l/ha în 1000 l apă)

(0,5 l soluţie/plantă)

Se aplică de la frunze cotiledonate complet desfăcute până la fructe maturate (BBCH 10-89)

Castraveţi

fuzarioză (Fusarium oxysporum), 

verticilioză (Verticillium dahliae)

0,07 – 0,14% 

(1,0 l soluţie/plantă)

Se aplică de la frunze cotiledonate complet desfăcute până la fructe maturate (BBCH 10-89)

Pepeni verzi şi galbeni

antracnoză (Colletotrichun lagenarium)

0,07% (0,7 l/ha în 1000 l apă)

fuzarioză (Fusarium oxysporum)

0,07 – 0,14%

(0,5 l soluţie/plantă)

Se aplică de la a 9-a floare pe tulpină desfăcută până la maturarea completă (BBCH 69-89)

*) pentru culturile de câmp (grâu, orz, floarea soarelui, rapiţă) dozele de produs omologate pentru utilizare se aplică, de regulă, în 300 litri apă/ha, dar în funcţie de dezvoltarea culturilor, de starea de umiditate şi de temperatura existentă la momentul tratamentelor, se pot aplica în 200 - 500 litri apă/ha.


Timpul de pauză de la ultimul tratament până la recoltare: 35 zile pentru vița de vie; 14 zile pentru măr, cireș, prun; 3 zile pentru tomate, pepene galben; 49 zile pentru rapița pentru ulei.

TEHNICA DE APLICARE: TOPSIN® 500 SC se aplică prin stropiri cu volume normale de apă, avându-se în vedere recomandările din tehnologiile specifice pe culturi, referitoare la fazele şi momentele obligatorii pentru aplicarea tratamentelor. Eficacitatea cea mai bună se obţine când tratamentele se aplică preventiv, înainte de/sau la apariţia primelor simptome de boală. La culturile şi în condiţiile în care bolile specifice impun aplicarea mai multor tratamente repetate, pentru prevenirea formării unor populaţii rezistente ale patogenilor, se recomandă alternarea tratamentelor cu alte fungicide, din alte grupe chimice, având moduri de acţiune diferite. Tratamentele la sămânţă se fac cu respectarea regulilor privind reglarea echipamentelor, agitarea continuă a soluţiilor preparate şi evitarea supraumezirii seminţelor tratate. Când se aplică singur se pot adăuga 3 - 5 litri apă/2 litri produs/tona de seminţe. Înainte de utilizarea produsului ambalajul se agităbine pentru omogenizarea conţinutului. După golirea completă, ambalajele se clătesc (de 3 ori) cu apă, care se adaugă în rezervorul cu soluţia de stropit.

COMPATIBILITATE: TOPSIN® 500 SC se poate aplica în amestec cu alte produse fungicide şi/sau insecticide, cu excepţia celor alcaline, precum şi cu fertilizanţi foliari, avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile specifice pe culturi privind cele mai eficiente asocieri. Nu se va aplica în amestec cu produse pe bază de cupru.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării produsului şi al aplicării tratamentelor se poartă echipamentul de protecţie, nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice, nu se mănâncă. Putând să fie nociv prin inhalarea aerosolilor cu posibil risc de efecte ireversibile şi sensibilizant prin contact cu pielea, la aplicarea tratamentelor se va evita inhalarea aerosolilor formaţi prin stropirea soluţiei, precum şi contactul cu pielea. In caz de contaminare a pielii se spală cu apă şi săpun, în caz de contaminare a ochilor se spală cu apă curată. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis etanş, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, la temperaturi ce pot fi între -5°C şi + 30°C, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: În condiţiile de utilizare recomandate, produsul este practic netoxic pentru mamifere, păsări şi albine. Fiind foarte toxic faţă de râme, precum şi faţă de peşti şi alte organisme acvatice, este obligatorie respectarea normelor de protecţie a solurilor, a apelor de suprafaţă şi subterane, fiind interzisă utilizarea produsului în zonele de protecţie a râurilor şi lacurilor, de minim 15 m. După efectuarea tratamentelor, echipamentele de stropit se spală imediat, iar apele de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă, pe alte terenuri sau culturi.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.