RIVAL® 75 GD

Alchimex
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Erbicid sistemic selectiv pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de cereale păioase şi de in.

RIVAL® 75 GD este un erbicid sub formă de granule fine, omogene, fără tendinţă de sfărâmare, dispersabile în apă, de culoare bej, conţinând 75% clorsulfuron. RIVAL® 75 GD acţionează ca un erbicid sistemic, selectiv faţă de culturile de cereale păioase şi de in. După tratament, substanţa activă este absorbită prin frunze şi prin rădăcini, buruienile dicotiledonate fiind distruse în 15-25 zile, în funcţie de starea de umiditate atmosferică şi la sol, de temperatura ambiantă, de sensibilitatea şi stadiul de creştere a buruienilor, precum şi de momentul aplicării tratamentelor. Eficacitatea erbicidă maximă se obţine în condiţii agrotehnice normale, când buruienile se află în faza de răsărire în masă şi de creştere activă. Remanenţa acţiunii erbicide în sol, fiind puternic influenţată de reacţia solurilor şi de starea lor de umiditate, impune luarea în considerare a recomandărilor privind culturile ce pot să fie înființate după culturile de cereale păioase sau de in erbicidate cu acest produs, pentru evitarea efectelor fitotoxice.

RIVAL® 75 GD este omologat pentru erbicidarea postemergentă a culturilor de grâu, orz, orzoaică şi ovăz, în doză de 15-20 g/ha şi a culturilor de in, în doză de 10-15 g/ha, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene.

Cultura

Buruieni combătute

Doza

Grâu, orz și orzoaică

Buruieni dicotiledonate anuale și perene

 

15 – 20 g/ha

(15 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mic de 50 %, în parcelă predominând buruieni sensibile)

(20 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mare de 50 %, în parcela predominând buruieni rezistente)

Ovăz

Buruieni dicotiledonate anuale și perene

 

15 – 20 g/ha - la faza de înfrățire

(15 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mic de 50%, în parcelă predominând buruieni sensibile)

(20 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mare de 50%, în parcelă predominând buruieni rezistente)

In

Buruieni dicotiledonate anuale și perene

 

10-15 g/ha aplicat - la faza de brădișor

(10 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mic de 50 %, în parcelă predominând buruieni sensibile)

(15 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mare de 50 %, în parcela predominând buruieni rezistente)


Spectrul de acţiune: RIVAL® 75 GD acţionează asupra unui spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale şi perene, inclusiv asupra celor rezistente la 2,4-D:

Adonis spp. (cocoşei de câmp), Agrostemma githago (neghina), Amaranthus spp. (ştir), Anagalis spp. (scânteiuţă), Anthemis spp (romaniţă, roman), Aristolochia clematitis (cucurbeţică, mărul lupului), Atriplex patula (căpriţă, lobodă), Bidens tripartita (dentiţă), Bifora radians (iarba puturoasă), Brassica rappa (rapiţa sălbatică), Calystegia sepium (cupa vacii), Camelina microcarpa (lubiţ), Capsella bursa pastoris (traista ciobanului), Cardaria draba (urda vacii), Centaurea cyanus (albăstriţa), Chenopodium spp (lobodă porcească, spanac sălbatic, talpa gâştei), Chondrilla juncea (răsfug), Chrisanthemum segetum (spiculeţe), Cichorium intybus (cicoare), Cirsium arvense (pălămida), Consolida spp (nemţişor de câmp), Convolvulus arvensis (volbura, rochiţa rândunicii), Conyza canadensis (bătrâniş), Equisetum arvense (coada calului), Erophila verna (flămânzică), Fumaria officinalis (fumăriţa), Galeopsis tetrahit (lungurica), Galinsoga parviflora (busuioc sălbatic), Galium aparine (lipiciosă, turiţă), Gypsophila muralis (vălul miresei), Lathyrus tuberosus (sângele voinicului), Lamium spp (urzica moartă, sugel), Matricaria spp (muşeţel, romaniţă), Mentha arvensis (izma cerbului), Myosotis arvensis (nu-ma-uita), Papaver rhoeas (mac sălbatic), Plantago major (pătlagina), Polygonum spp (troscot, hrişcă urcătoare, iarba roşie, ardeiul broaştei, sălcuţă), Ranunculus spp (piciorul cocoşului), Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), Reseda lutea (rechie), Rorippa spp (gălbenea, năsturel, boghiţă), Rumex spp (măcriş), Rubus caesius (mur de mirişte), Sinapis arvensis (muştar sălbatic), Scleranthus annuus (buruiana surpăturii), Sonchus spp (susai), Spergula arvensis (hrana vacii), Stellaria media (rocoină), Symphytum officinale (tătăneasă), Taraxacum officinale (păpădie), Thlaspi arvense (punguliţă), Veronica spp (doritoare, ventrilică, şopârliţă), Vicia spp (măzăriche), Viola arvensis (trei fraţi pătaţi, viorele de ogoare), Xanthium spp (scaiete).

Perioada optimă de erbicidare: la cereale este faza de început înfrăţire - formarea primului internod, la culturile de in este faza de brădişor, buruienile dicotiledonate fiind răsărite în masă şi se află în faza de 2-4 frunze. La cerealele păioase erbicidarea se poate face şi înainte de înfrăţire, cu 5-7 zile. În aceste faze, o eficacitate maximă se obţine dacă erbicidarea se face în condiţii normale de umiditate atmosferică şi la sol. Nu se recomandă executarea erbicidării dacă culturile se află într-o stare critică de secetă la sol. În aceste condiţii, erbicidarea se va face fie după prima ploaie, fie după irigarea culturii. La culturile de cereale,dacă, din diferite cauze, se depăşeşte perioada optimă arătată mai sus, erbicidarea se poate face până la intrarea în faza de burduf, dar cu riscul unei eficacităţi mai reduse, din cauza stadiului mai avansat de creştere şi dezvoltare a buruienilor.

Rotația culturilor: Având în vedere remanenţa acţiunii erbicide, după culturile erbicidate cu acest produs se pot însămânţa oricând cerealele păioase sau inul. Pe terenurile cu reacţie alcalină (pH mai mare de 7) şi/sau aflate în condiţii de secetă prelungită,culturile foarte sensibile (rapiţa, muştarul, sfecla, floarea soarelui, leguminoasele, vărzoasele) vor fi însămânţate/plantate numai după cel puţin 1 an de la erbicidarea cu acest produs. In toate situaţiile în care se are în vedere ca după o cultură de păioase să urmeze tot o cultură de păioase, se recomandă ca la prima cultură să se erbicideze cu acest produs, iar la cultura următoare să se erbicideze cu RIVAL® STAR 75 GD, mai puţin remanent, eliminându-se astfel orice risc de fitotoxicitate, ca şi restricţiile arătate mai sus la însămânţarea culturilor sensibile postmergătoare.

TEHNICA DE APLICARE: Erbicidarea se face cu mijloace de stropit terestre, cu volume normale de apă (200 – 400 l apă/ha sau 500 l apă/ha în condiţii de secetă moderată), pe timp liniştit, pentru evitarea împrăştierii produsului pe terenurile sau culturile învecinate unde ar putea cauza efecte fitotoxice.

COMPATIBILITATE: RIVAL® 75 GD se poate aplica împreună cu alte erbicide omologate la culturile de cereale păioase, având în vedere recomandările din tehnologiile de cultură privind cele mai eficiente asocieri.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul erbicidărilor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, evitându-se contactul cu pielea, cu ochii sau inhalarea aerosolilor. În timpul manipulării produsului şi al aplicării tratamentelor nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice, nu se mănâncă. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate, la temperaturi ce pot fi între -5°C şi + 30°C. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Produsul nu este toxic pentru oameni, animale terestre sau acvatice. Deoarece este fitotoxic faţă de mai multe specii de plante cultivate sau din flora naturală, se va evita dispersarea pe orice cale în mediul înconjurător. Este obligatorie respectarea normelor de protecţie a solurilor, a apelor de suprafaţă şi subterane, fiind interzisă utilizarea produsului în zonele de protecţie a râurilor şi lacurilor, de minim 15 m. După efectuarea tratamentelor, echipamentele de stropit se spală imediat, iar apele de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă, pe alte terenuri sau culturi.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.