NUPRID® OIL 004 CE

Alchimex
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător
 • Deținător omologare:

  Alchimex
 • Distribuitor:

  Alcedo
 • Certificat de omologare:

  nr. 2376/09.03.2009
 • Prezentare comercială:

  Ambalaje de 100ml, 500 ml, 1 L și 20 L
 • ® Marcă înregistrată a firmei Nufarm, Australia.

  Descarcă fișa cu date tehnice de securitate

Produs cu acţiune insecticidă şi acaricidă pentru tratamente la pomi şi viţă de vie, în perioada repausului vegetativ.

NUPRID® OIL 004 CE conţine 4 g imidacloprid / litru, se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil, lichid limpede, omogen, incolor, cu miros specific.

NUPRID® OIL 004 CE este un insecticid sistemic, cu un mod de acţiune complex (prin contact, prin ingestie şi pe cale respiratorie) şi eficacitate ridicată în combaterea multor specii de insecte, acarieni şi afide dăunătoare în plantaţiile pomicole şi viticole.

NUPRID® OIL 004 CE este omologat pentru tratamente la pomi şi viţă de vie (în pepiniere, plantaţii tinere şi pe rod), în perioada repausului vegetativ, astfel:

Specia

Dăunători combătuţi

Concentrația (%) / Doza (litri/ha)

 

Măr

·  păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) - larve hibernante

·  acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi) - ouă de iarnă

1,5% (22,5 l/ha în 1500 l apă)

sau: 

* 1,5 l în 100 l apă 

* 150 ml în 10 l apă

 

Prun şi Cireş

·  păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) - larve hibernante

·  acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi) - ouă de iarnă

1,5% (15 l/ha în 1000 l apă); 

sau:

* 1,5 l în 100 l apă

* 150 ml în 10 l apă

 

Cais şi Piersic

·  păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) - larve hibernante

·  acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi) - ouă de iarnă

·  afide – ouă de rezistenţă

1,5% (15 l/ha în 1000 l apă); 

sau:

* 1,5 l în 100 l apă

* 150 ml în 10 l apă

 

Viţă de vie

·  păduchele ţestos (Parthenolecanium corni) - adulţi şi larve hibernante

·  acarianul comun (Tetranychus urticae) - adulţi şi larve hibernante

1% (10 l/ha în 1000 l apă); 

sau:

* 1 l în 100 l apă

* 100 ml în 10 l apă

 *)repausul vegetativ - este perioada de timp dintre căderea frunzelor (toamna târziu) şi începutul dezmuguritului (primăvara devreme). Aplicarea tratamentelor la începutul dezmuguritului nu trebuie să depăşească faza de "urechiuşe de soarece" la măr, faza de "buton verde" la prun,cireş, cais şi piersic sau faza de desfacere a mugurilor şi apariţia primelor frunzuliţe la viţa de vie.

TEHNICA DE APLICARE: se poate aplica printr-un tratament de iarnă sau printr-un tratament spre sfârşitul repausului vegetativ, la umflarea mugurilor (începutul dezmuguritului), când temperatura ambiantă depăşeşte 10°C, este calm atmosferic (pentru evitarea driftului) şi nu există condiţii de precipitaţii în timpul sau imediat după aplicarea tratamentelor. Tratamentele se fac cu mijloace de stropit terestre, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluţiei de stropit din rezervor şi bine reglate pentru o pulverizare cât mai fină a soluţiei de stropit şi o acoperire cât mai bună a ramurilor şi trunchiurilor pomilor, a coardelor şi butucilor viţei de vie, evitându-se scurgerile de soluţie pe sol. După golirea de produs, ambalajele se clătesc bine cu apă (de 3 ori), care se adaugă în rezervorul cu soluţia de stropit, fiind interzisă aruncarea pe sol sau în apele de suprafaţă. 

COMPATIBILITATE: pentru soiurile de măr şi viţa de vie sensibile la făinare, dacă tratamentul cu NUPRID® OIL 004 CE se face spre sfârşitul repausului vegetativ, la începutul dezmuguritului, se poate aplica în amestec cu un fungicid sistemic pentru prevenirea/combaterea atacului timpuriu de făinare. Alte amestecuri cu alte produse, pentru prevenirea/combaterea timpurie şi a altor boli ale pomilor (cum este focul bacterian la meri sau monilioza la cireşi, pruni, caişi sau piersici), se pot face avându-se în vedere recomandările din tehnologiile pe culturi privind cele mai eficiente asocieri. Nu se va aplica în amestec cu produsele pe bază de sulf. 

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării şi aplicării tratamentelor nu se fumează, nu se mănâncă şi nu se consumă băuturi alcoolice. Deoarece poate să fie iritant prin contactul cu pielea, cu ochii sau prin inhalare, la manipularea produsului şi la aplicarea tratamentelor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, se va evita contactul cu pielea sau cu ochii, precum şi inhalarea aerosolilor care se formează în timpul stropirilor. În caz de contaminare a ochilor se spală cu apă curată, în caz de contaminare a pielii se spală cu apă şi săpun, iar în caz de disconfort prin inhalare, persoana afectată este scoasă din zona de expunere. Îmbrăcămintea de protecţie contaminată sau deteriorată se schimbă. În caz de înghiţire, produsul fiind nociv, se clăteşte gura de mai multe ori cu apă şi se apelează fără întârziere la un serviciu medical. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06). 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se va depozita și păstra numai în ambalajul original, închis etanş, în spaţii destinate depozitării pesticidelor, ferit de surse de foc, bine ventilate natural, la temperaturi ce pot să fie între - 5°C şi + 35°C, evitându-se temperaturile extreme, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Fiind toxic pentru organismele acvatice, la aplicarea tratamentelor se vor respecta măsurile şi normele de protecţie a apelor de suprafaţă, fiind interzisă aplicarea tratamentelor în zonele de protecţie ale cursurilor de apă sau lacurilor, de minim 15 m. Este foarte toxic pentru albine. Pentru a le proteja, utilizaţi produsul numai în perioada de aplicare autorizată, conform cu instrucţiunile din această etichetă şi asiguraţi-vă că respectaţi normele legale şi măsurile necesare pentru protecţia stupinelor în zona în care se face tratamentul. 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.