NUPRID® MAX AL 222 FS

Alchimex
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător
 • Deținător omologare:

  Alchimex
 • Distribuitor:

  AlcedoNufarm
 • Certificat de omologare:

  nr. 2353/19.12.2006
 • Prezentare comercială:

  ambalaje de 1 L, 5 L și 20 L
 • ® Marcă înregistrată a firmei Nufarm, Australia.

  Descarcă fișa cu date tehnice de securitate

Produs sistemic, cu acţiune fungicidă şi insecticidă, pentru tratarea seminţelor de cereale păioase destinate însămânţărilor în toamnă.

NUPRID® MAX AL 222 FS conţine 210 g imidacloprid și 12 g tebuconazol/litru, se prezintă sub formă de suspensie concentrată, fină, omogenă, de culoare roșie, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen.

Aplicat pe seminţe, acţionează ca un produs sistemic, fiind absorbit prin rădăcini şi translocat în plante. Prin conţinutul de tebuconazol, acţionează preventiv şi curativ asupra agenţilor fitopatogeni care se transmit prin seminţe şi sol, protejând culturile de cereale păioase faţă de unele din cele mai păgubitoare boli specifice, cu infecţie externă şi internă, cum sunt mălura comună şi fuzarioza la grâu, secară şi triticale; tăciunele zburător şi sfâşierea frunzelor la orz şi orzoaică.

Prin conţinutul de imidacloprid, acţionează asupra dăunătorilor din sol şi de pe plante, asigurându-le o foarte bună protecţie faţă de mai mulţi dăunători care prejudiciază culturile de cereale păioase în prima parte a perioadei de vegetaţie. Acţiunea insecticidă a produsului se bazează pe efectul rapid asupra sistemului nervos al insectelor.

NUPRID® MAX AL 222 FS este omologat pentru tratarea seminţelor de cereale păioase destinate însămânţărilor în toamnă:

Culturi

Boli (agenţi fitopatogeni) și dăunători

Doza (litri/tona)

 

 

 

Grâu

(însămânțate toamna, conform Rg. nr.485/2013/UE)

mălura comună (Tilletia spp.), 

fuzarioza rădăcinilor, coletului și plăntuțelor (Fusarium spp.), 

afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum)

prevenirea apariţiei fenomenelor de îngălbenire, piticire şi aspermie la grâu (Wheat dwarf virus)

viermi sârmă (Agriotes spp.), 

larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebriodes)

 

2,5 l/tona de semințe

 

 

 

Orz şi Orzoaică

(însămânțate toamna conform Rg. nr.485/2013/UE)

tăciunele zburător (Ustilago nuda), 

sfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea),

afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum

prevenirea apariţiei fenomenelor de îngălbenire şi piticire a orzului de toamnă (Barley yellow dwarf)

viermi sârmă (Agriotes spp.)

larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebriodes)

Secară, triticale

(însămânțate toamna conform Rg. nr.485/2013/UE)

mălura comună (Tilletia spp.), 

fuzarioza rădăcinilor, coletului și plăntuțelor (Fusarium spp.), 

larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebriodes)

viermi sârmă (Agriotes spp.)


TEHNICA DE APLICARE: Tratamentul seminţelor se face cu echipamente corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluţiei de tratat, asigurându-se respectarea dozei recomandate şi o acoperire uniformă a seminţelor. Înainte de utilizare, ambalajul se agită bine pentru omogenizarea conţinutului. După golire, ambalajul se clăteşte de 3 ori cu apă. Apa de la clătire se adaugă la soluţia pentru tratament. În funcţie de caracteristicile şi performanţa tehnică a echipamentelor din dotare, produsul se poate aplica cu 4-6 litri apă pentru 2,5 litri produs/tona de seminţe (luându-se în calcul şi apa rezultată din clătirea ambalajului), evitându-se supraumezirea semințelor. La însăcuirea seminţelor tratate, care se depozitează în vederea însămânţării, nu se vor folosi saci din folie de plastic, iar depozitarea până la însămânţare se va face în spaţii uscate, bine ventilate, separat de sămânţa destinată consumului. Sămânţa tratată nu se poate folosi de la un an la altul. Este interzisă folosirea seminţelor tratate în hrana oamenilor, a animalelor sau în alte scopuri decât pentru semănat. 

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării produsului, tratării şi manipulării seminţelor tratate se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, nu se mănâncă, nu se fumează şi nu se consumă băuturi alcoolice. Prin contact cu pielea şi ochii poate să producă iritaţii. În caz de contaminare a pielii, se spală bine cu apă şi săpun, iar în caz de contaminare a ochilor se spală cu apă. Îmbrăcămintea de protecţie contaminată sau deteriorată se schimbă. În caz de înghițire accidentală, dacă apar manifestări ce ar putea fi puse pe seama contactului cu acest produs, se apelează fără întârziere la un serviciu medical.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06). 

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis etanş, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, la temperaturi ce pot fi între -5°C şi 30°C, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Pentru evitarea oricăror riscuri, sămânţa tratată nu tebuie să fie accesibilă păsărilor sau altor animale domestice sau sălbatice. La însămânţare se va evita împrăştierea şi lăsarea seminţelor tratate la suprafaţa solului. După terminarea tratării seminţelor, apele de spălare a echipamentelor se diluează într-o cantitate suficientă de apă care se pulverizează pe terenurile care urmează să fie însămânţate cu cereale păioase, fiind interzisă aruncarea în canalizări, în ape de suprafaţă sau împrăştierea pe alte terenuri. Putând să fie toxic pentru unele organisme acvatice, cu efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic, a nu se contamina apele cu produsul sau cu ambalajul său. 

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.