FRONTAL® 75 GD

Alchimex
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Erbicid sistemic selectiv pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de grâu, orz, orzoaică de primăvară și ovăz.

FRONTAL® 75 GD este un erbicid sub formă de granule fine, omogene, fără tendinţă de sfărâmare, dispersabile în apă, de culoare bej, conţinând 75% tribenuron - metil.

FRONTAL® 75 GD acţionează ca un erbicid sistemic, selectiv faţă de culturile de cereale păioase. După tratament, substanţa activă este absorbită prin frunze şi prin rădăcini, buruienile dicotiledonate fiind distruse în 10-30 zile, în funcţie de starea de umiditate atmosferică şi la sol, de temperatura ambiantă, de sensibilitatea şi stadiul de creştere a buruienilor, precum şi de momentul aplicării tratamentelor. Eficacitatea erbicidă maximă se obţine în condiţii agrotehnice normale, când buruienile se află în faza de răsărire în masă şi de creştere activă.

FRONTAL® 75 GD este omologat pentru erbicidarea postemergentă a culturilor de grâu, orz, orzoaică de primăvară şi ovăz, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene, inclusiv a celor rezistente la 2,4-D. Dozele mici se aplică la îmburuienări moderate şi/sau cu dominanţa speciilor sensibile.

Cultura

Buruieni combătute

Doza

Grâu și ovăz

Buruieni dicotiledonate anuale și perene

15 – 20 g/ha

(15 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mic de 50 %, în parcelă predominând buruieni sensibile)

(20 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mare de 50 %, în parcela predominând buruieni rezistente)

Orz și orzoaică de primăvară

10 – 15 g/ha

(10 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mic de 50 %, în parcelă predominând buruieni sensibile)

(15 g/ha când gradul de îmburuienare este mai mare de 50 %, în parcela predominând buruieni rezistente)

 

Perioada optimă de erbicidare: la cereale este faza de început înfrăţire - formarea primului internod, buruienile dicotiledonate fiind răsărite în masă şi se află în faza de 2-4 frunze, Cirsium < 10 cm. În aceste faze, o eficacitate maximă se obţine dacă erbicidarea se face în condiţii normale de umiditate atmosferică şi la sol. Nu se recomandă executarea erbicidării dacă culturile se află într-o stare critică de secetă la sol. În aceste condiţii, erbicidarea se va face fie după prima ploaie, fie după irigarea culturii. La culturile de cereale, dacă, din diferite cauze, se depăşeşte perioada optimă arătată mai sus, erbicidarea se poate face până la intrarea în faza de burduf, dar cu riscul unei eficacităţi mai reduse, din cauza stadiului mai avansat de creştere şi dezvoltare a buruienilor.

TEHNICA DE APLICARE: Erbicidarea se face cu mijloace de stropit terestre, cu volume normale de apă (200 - 500 l apă/ha, în funcție de condițiile meteo), pe timp liniştit, pentru evitarea împrăştierii produsului pe terenurile sau culturile învecinate unde ar putea cauza efecte fitotoxice.

COMPATIBILITATE: FRONTAL® 75 GD se poate aplica împreună cu alte erbicide omologate la culturile de cereale păioase, având în vedere recomandările din tehnologiile de cultură privind cele mai eficiente asocieri.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul erbicidărilor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, evitându-se contactul cu pielea, cu ochii sau inhalarea aerosolilor. În timpul manipulării produsului şi al aplicării tratamentelor nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice, nu se mănâncă. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu apă și săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces ale animalelor. În cazul apariţiei oricăror manifestări ce ar putea să fie puse pe seama contactului cu acest produs, se va apela la un serviciu medical. Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se păstrează/depozitează în ambalajul original, închis, în spaţii uscate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare, a surselor de căldură sau de foc, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate, la temperaturi ce pot fi între -5°C şi + 30°C. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Produsul nu este toxic pentru oameni, animale terestre sau acvatice. Deoarece este fitotoxic faţă de mai multe specii de plante cultivate sau din flora naturală, se va evita dispersarea pe orice cale în mediul înconjurător. Este obligatorie respectarea normelor de protecţie a solurilor, a apelor de suprafaţă şi subterane, fiind interzisă utilizarea produsului în zonele de protecţie a râurilor şi lacurilor, de minim 15 m. După efectuarea tratamentelor, echipamentele de stropit se spală imediat, iar apele de spălare se pulverizează pe culturile tratate, fiind interzisă aruncarea în apele de suprafaţă, pe alte terenuri sau culturi.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.