FASTER® GOLD 50 EC

Adama
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

FASTER® GOLD 50 EC este formulat ca și concentrat emulsionabil, ce conține 50 g/L lambda-cihalotrin, substanță activă din generația a treia de piretroizi de sinteză. Produsul se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă, cu miros caracteristic (aromatic). Este stabil în condiții normale de depozitare și manipulare. FASTER® GOLD 50 EC este un insecticid cu acțiune de contact și ingestie, având și efect rezidual de lungă durată. Ca majoritatea piretroizilor, FASTER® GOLD 50 EC afectează sistemul nervos central și pe cel periferic al dăunătorilor, cauzând paralizia și în final moartea acestora.

FASTER® GOLD 50 EC se aplică prin stropiri la avertizare, în timpul vegetației, respectând un interval de 14-21 zile între tratamente, la următoarele culturi și doze/concentrații de aplicare.

Cultura 

Agenții de dăunare  

Doza/concentraţia

Cartof

Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)

0,2 L/ha

Cereale păioase (grâu, orz, ovăz)

 

Gândacul bălos (Lema melanopa)

0,15 L/ha

 

Grâu

Ploșnita cerealelor (Eurigaster integriceps),

Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis marginata)

0,15 L/ha

Prun

 

Viermele prunelor (Cydia funebrana)

0,015% (0,15 L/ha)

Măr

Viermele merelor (Cydia pomonella)

0,015% (0,225 L/ha)

Rachită

Dăunători (Cryptorrhynchus lapathi, Aphrophora alni, Lamia textor)

0,5 L/ha (în 200-300 L apă)

Frasin (plantaţii tinere)

 

Trombarul frunzelor de frasin (Stereoninchus fraxini), larve L1 – L5

0,5 L/ha (în 200 L apă)

Pin (plantaţii tinere)

 

Viespea pinului (Neodipreon sertifer), larve L2 – L4

0,5 L/ha (în 200 L apă)

Molid

Dăunători de scoarță (Ips typographus, Ips amitinus, 

Pityogenes chalcographus)

0,5% (300 mL soluție/1 mp scoarță)

 

Rapiţă

 

Gărgărița tulpinilor (Ceutorrhinchus napi)

0,150 L/ha

Gândacul lucios (Melighethes aenneus), 

Viespea rapiței (Athalia rosae)

0,2 L/ha


Timp de pauză până la recoltare: 7 zile la cartof și pomi fructiferi (măr, prun), 28 zile la cereale păioase și 42 zile la rapiță.

COMPATIBILITATE: Produsul FASTER® GOLD 50 EC poate fi compatibil cu multe dintre insecto-fungicidele folosite în mod curent în România, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test de compatibilitate pe o suprafață mică înainte de utilizare.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECŢIA MUNCII: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și cu pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție (mănuși, salopetă, ochelari sau mască de protecție), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor aplica măsurile de prim ajutor și se va consulta medicul. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, precum nici în zonele de acces al animalelor.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: În cazul inhalării, se scoate victima la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau victima nu respiră, se face respirație artificială. Se solicită asistență medicală. În cazul contactului cu pielea, se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun, în timp ce se îndepărtează îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Consultați un medic, dacă este necesar. În cazul contactului cu ochii, se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru cel puțin 15 minute. Țineți pleoapele bine deschise în timp ce spălați ochii. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul. În caz de înghițire, NU provocați voma. Se spală gura cu multă apă. I se dă victimei să bea multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajele originale, sigilate și etichetate corespunzător, în încăperi uscate, răcoroase, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. Se va depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și +35 °C. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și de căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului asupra păsărilor și organismelor acvatice, conform prevederilor legale. A nu se contamina suprafețele acvatice. Spălarea utilajelor folosite pentru aplicarea produsului se va realiza doar în locuri special amenajate. Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România - SCAPA.

Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.