FASTER® 10 CE

Arysta
  • Descriere
  • Mod de utilizare
  • Siguranță
  • Mediu înconjurător

Insecticid cu spectru larg de acţiune în combaterea unor dăunători ai plantelor de cultură, ornamentale şi în silvicultură.

FASTER® 10 CE conţine 100 g cipermetrin / litru, se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil, lichid limpede, de culoare galben – pai, omogen, cu miros specific.

FASTER® 10 CE este un insecticid cu un mod de acţiune prin contact şi prin ingestie. La doze foarte mici acţionează rapid asupra sistemului nervos al insectelor, având un spectru larg de acţiune asupra unei diversităţi de specii de lepidoptere, coleoptere, diptere, hemiptere şi altele, cu potenţial mare de dăunare în culturile de câmp, în legumicultură, pomicultură, viticulturăşi silvicultură. Are o bună acţiune reziduală pe plantele tratate, cu efect inhibitor asupra hrănirii insectelor fitofage.

FASTER 10 CE este omologat pentru tratamente în perioada de vegetaţie, la următoarele culturi:

Specia

Dăunători combătuţi

Concentrația (%) / Doza (litri/ha)

Grâu

ploşniţa cerealelor (Eurygaster integriceps),

viermele roşu al paiului (Haplodiplosis marginata)

150 ml/ha*)

Cereale păioase

gândacul ovăzului (Lema melanopa)

100 ml/ha*)

Porumb

viermele vestic al porumbului (Diabrotica virgifera virgifera) – pentru combaterea adulţilor

150 ml/ha*)

Culturi de câmp (porumb, soia, lucernă)

lăcuste şi cosaşi (Dociastaurus marocannus, Calliptamus italicus, Tetigonia caudata, Locusta migratoria)

200 ml/ha*) – porumb

100 ml/ha*) – soia și lucernă

Rapiţă

viespea rapiţei (Athalia rosae)

200 ml/ha*)

Viţa de vie

molia strugurilor (Lobesia botrana)

200 ml/ha

 

Măr

minierul marmorat al mărului (Phyllonorichter blancardella), 

minierul circular (Leucoptera scitella),

viermele mărului (Cydia pomonella)

0,025% (375 ml în 1500 litri apă)

 

Prun

viespea seminţelor de prun (Eurytoma schreineri),

viespea prunelor (Hoplocampa spp.),

viermele prunelor (Cydia funebrana)

0,025% (250 ml în 1000 litri apă)

Tomate de câmp

păduchele solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae)

0,020% (200 ml în 1000 litri apă)

Ardei

păduchele verde (Myzus persicae)

0,030% (300 ml în 1000 litri apă)

Castraveţi

păduchele castraveţilor (Cerosipha gossypii)

Ceapă

tripsul tutunului (Thrips tabaci)

Varză

molia verzei (Plutella maculipenis)

puricele verzei (Phyllotreta atra)

buha verzei (Mamestra brasicae)

păduchele cenuşiu (Brevicoryne brassicae)

Plante ornamentale

(Rosa spp., Ligustrum spp.)

păduchele trandafirului (Macrosiphum rosae)

cicada trandafirului (Typhlocyba rosae) tripsul (Thrips sp.)

Arbori**)

omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea)

0,020 % (200 ml în 1000 litri de apă)


Timpul de pauză de la ultimul tratament până la recoltare: este de minim 7 zile la tomate, ardei, castraveţi, ceapă şi de minim 14 zile la varză, struguri şi fructe.

TEHNICA DE APLICARE: Produsul se aplică cu mijloace de stropit terestre, la temperaturi moderate, sub 25°C, în condiţii de calm atmosferic, pentru evitarea deplasării aerosolilor formaţi, care pot produce efecte toxice la distanţă asupra albinelor. Tratamentele se fac la avertizări sau, în lipsa acestora, se fac preventiv, în momentele şi în condiţiile cunoscute, precizate în tehnologiile agricole şi silvice ca fiind favorabile apariţiei/atacului diferiţilor dăunători specifici. Dacă din diferite motive se întrerupe tratamentul, soluţia rămasă poate fi folosită în continuare şi după 1 – 2 zile, numai dacă pH-ul apei folosite este neutru spre acid. După golirea de produs, ambalajele se clătesc bine cu apă (de 3 ori), care se adaugă în rezervorul cu soluţia de stropit, fiind interzisă aruncarea pe sol sau în apele de suprafaţă.

COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil cu fungicidele omologate pentru tratamente în vegetaţie, cu excepţia celor alcaline, cum este zeama bordeleză. FASTER® 10 CE este compatibil cu fertilizanţii foliari având un pH neutru sau acid.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării şi aplicării tratamentelor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, nu se fumează, nu se mănâncă şi nu se consumă băuturi alcoolice. Deoarece poate provoca o iritare gravă a ochilor, iritarea pielii şi a căilor respiratorii, se va evita contactul cu ochii şi cu pielea, precum şi inhalarea aerosolilor care se formează în timpul stropirilor.

În caz de contaminare a ochilor se spală imediat cu apă curată şi dacă apare o iritare care persistă, se apelează fără întârziere la un serviciu medical.

În caz de contaminare a pielii se spală cu apă şi săpun, iar în caz de inhalare, persoana afectată este scoasă din zona de expunere. Îmbrăcămintea de protecţie contaminată sau deteriorată se schimbă. Deoarece în caz de înghiţire este nociv, sau în situaţiile în care apar manifestări ce pot să fie puse pe seama inhalării sau contactului cu acest produs, se va apela fără întârziere la un serviciu medical. Nu se induce stare de vomă, se clătește gura şi se apelează fără întârziere la un serviciu medical. Nu se administrează nimic pe cale orala unei persoane inconștiente.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces ale animalelor.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06). 

CONDIȚII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se va depozita și păstra numai în ambalajul original, închis etanş, în spaţii destinate depozitării pesticidelor, ferit de surse de foc, bine ventilate natural, la temperaturi ce pot să fie între - 5°C şi + 30°C, evitându-se temperaturile extreme, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate.

Pe timpul manipulării produsului, al transportului, depozitării şi utilizării vor fi respectate măsurile şi normele legale pentru prevenirea incendiilor. 

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Produsul este moderat toxic faţă de mamifere şi practic netoxic faţă de păsări. Este foarte toxic/periculos pentru albine. Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare, nu stropiţi plantele în timpul înfloritului şi nu faceţi tratamentele în prezenţa albinelor.

Asiguraţi-vă că respectaţi normele legale pentru protecţia albinelor în zona în care se face tratamentul. Măsura îndepărtării stupilor din zona în care se face tratamentul, sau măsura închiderii stupilor în zona în care se face tratamentul, după caz, trebuie aplicate pentru o perioadă de timp de cel puţin 2 zile, dacă în avertizările trimise apicultorilor, conform cu normele legale, nu este stabilită o altă durată.

Fiind foarte toxic faţă de peşti şi alte organisme acvatice, la aplicarea tratamentelor se vor respecta măsurile şi normele de protecţie a apelor de suprafaţă, fiind interzisă aplicarea tratamentelor în zonele de protecţie ale cursurilor de apă sau lacurilor, de minim 15 m.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri.

Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.