BUMPER® 250 CE

Alchimex
 • Descriere
 • Mod de utilizare
 • Siguranță
 • Mediu înconjurător
 • Deținător omologare:

  Alchimex
 • Distribuitor:

  Alcedo
 • Certificat de omologare:

  1967/11.04.2001
 • Prezentare comercială:

  Ambalaje de 100 ml, 1 L și 5 L
 • ® Marcă înregistrată a firmei ADAMA Agricultural Solutions, România.

  Descarcă fișa cu date tehnice de securitate

Fungicid sistemic, cu spectru larg de acţiune în prevenirea şi combaterea a numeroase boli ale plantelor de cultură.

BUMPER® 250 CE conţine 250 g propiconazol / litru, sub formă de concentrat emulsionabil, lichid limpede, de culoare galben – brun, omogen, cu miros specific.

BUMPER® 250 CE este un fungicid sistemic, cu spectru larg de acţiune, preventivăşi curativă. Dupăaplicare este absorbit rapid în plante, asigurându-le o foarte bună protecţie, inclusiv pentru creşterile noi, pentru o perioadă de 21-35 zile.

BUMPER® 250 CE se aplică prin stropiri foliare, în volume normale de apă, la următoarele culturi:

Specia

Agentul patogen

Concentrația (%) / Doza (litri/ha)

Grâu

făinare (Erysiphe graminis)

rugină brună (Puccinia recondita)

septorioză (Septoria  tritici)

fusarioză (Fusarium spp.)

pătarea și sfâșierea frunzelor (Helminthosporium tritici repens)

0,5 l/ha*)

Orz de toamnă

făinare (Erysiphe graminis)

sfâșierea frunzelor (Pyrenophora teres)

rincosporioza (Rhynchosporium secalis)

0,5 l/ha*)

Viţa de vie

făinarea (Uncinula necator)

0,02% (0,2 l/ha în 1000L apă)

 

Măr

făinarea (Podosphaera leucotricha),

0,03% (0,45 l/ha în 1500 L apă)

Castraveţi

făinarea (Shaerotheca fuliginea)

0,015% (0,15 l/ha în 1000 L apă)


*) pentru culturile de câmp (grâu, orz), dozele de produs omologate pentru utilizare se aplică, de regulă, în 300 litri apă/ha, dar, în funcţie de dezvoltarea masei vegetative a culturilor şi de performanţa echipamentelor care se folosesc la stropit, se pot aplica în cantităţi mai mici sau mai mari (200-500 litri/ha).

Timpul de pauză de la ultimul tratament până la recoltare este de minimum 28 zile la grâu, orz, viță de vie și măr și de minimum 18 zile la castraveți.

Timpul de pauz

ă

de la ultimul tratament pân

ă

la recoltare:

este de minim

28 zile

la grâu, orz, vi

ț

ă

de

vie

ș

i m

ă

r

ş

i de minim

18 zile

la castrave

ț

i

.

TEHNICA DE APLICARE: Tratamentele se aplică cu echipamente prevăzute cu mijloace de agitare continuă a soluţiei de stropit şi bine reglate pentru asigurarea unei pulverizări cât mai fine pe toate organele aeriene ale plantelor. Eficacitatea cea mai bună se obţine când tratamentele se fac preventiv, înainte de/sau la apariţia primelor simptome ale bolilor. După golirea de produs, ambalajele se clătesc bine cu apă(de 3 ori), care se adaugă în rezervorul cu soluţia de stropit, fiind interzisă aruncarea pe sol sau în apele de suprafaţă.

*La grâu şi orz: se recomandă efectuarea a 1 - 2 tratamente. La apariţia mai târzie a simptomelor, se recomandă un singur tratament. La apariţia mai timpurie a primelor simptome de boalăşi în situaţia menţinerii condiţiilor favorabile intensificării atacului, sunt necesare două tratamente, la interval de 15 - 20 de zile.

*La vița de vie, măr şi castraveți: se recomandă folosirea produsului înainte şi după înflorit, la intervale de 15 - 20 zile, în funcţie de condiţiile climatice, sensibilitatea soiurilor şi potenţialul de infecţie existent. La măr şi viţa de vie, pentru prevenirea atacului timpuriu de făinare, mai ales la soiurile foarte sensibile, produsul se poate aplica în amestec cu unul din produsele insecticide folosite pentru tratamentele care se fac în faza de începere a dezmuguritului.

COMPATIBILITATE: se poate aplica împreună cu alte produse omologate la culturile respective, cu excepţia celor cu reacţie puternic alcalină, avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile specifice privind cele mai eficiente asocieri. Este compatibil şi se poate aplica în amestec cu unii fertilizanţi foliari.

MĂSURI DE IGIENĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI PRIM AJUTOR: În timpul manipulării şi aplicării tratamentelor se va purta echipamentul de protecţie corespunzător, nu se fumează, nu se mănâncă şi nu se consumă băuturi alcoolice. Deoarece poate provoca o iritare gravă a ochilor, iritarea pielii şi a căilor respiratorii, se va evita contactul cu ochii şi cu pielea, precum şi inhalarea aerosolilor care se formează în timpul stropirilor. În caz de contaminare a ochilor se spală imediat cu apă curată şi dacă apare o iritare care persistă, se apelează fără întârziere la un serviciu medical.

În caz de contaminare a pielii se spală cu apăşi săpun, iar în caz de inhalare, persoana afectată este scoasă din zona de expunere. Îmbrăcămintea de protecţie contaminată sau deteriorată se schimbă.

Deoarece în caz de înghiţire este nociv, sau în situaţiile în care apar manifestări ce pot să fie puse pe seama inhalării sau contactului cu acest produs, se va apela fără întârziere la un serviciu medical. Nu se induce stare de vomă, se clătește gura şi se apelează fără întârziere laun serviciu medical. Nu se administrează nimic pe cale orala unei persoane inconștiente.

Pentru informaţii medicale suplimentare contactaţi Institutul de Sănătate Publică din București (telefon: 021.318.36.06).

CONDIŢII DE MANIPULARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se va depozita și păstra numai în ambalajul original, închis etanş, în spaţii destinate depozitării pesticidelor, ferit de surse de foc, bine ventilate natural, la temperaturi ce pot să fie între -5°C şi +30°C, evitându-se temperaturile extreme, în locuri inaccesibile copiilor şi altor persoane neavizate. Pe timpul manipulării produsului, al transportului, depozitării şi utilizării vor fi respectate măsurile şi normele legale pentru prevenirea incendiilor.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI: Produsul are o toxicitate redusă faţă de om şi mamifere. Nu este toxic faţă de păsări. Deşi substanţa activă nu este toxicăfaţă de albine, se recomandă ca tratamentele să fie făcute în lipsa albinelor din cultura ce se tratează. Fiind foarte toxic pentru organismele acvatice, la aplicarea tratamentelor se vor respecta măsurile şi normele de protecţie a apelor de suprafaţă, fiind interzisă aplicarea tratamentelor în zonele de protecţie ale cursurilor de apă sau lacurilor, de minim 15 m.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: Ambalajele goale, clătite de 3 ori cu apă, se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.