TOPSIN 500 SC

You Are Here: Home → Legume → TOPSIN 500 SC

Certificat de omologare nr. 2348/19.12.2006

PREZENTARE COMERCIALĂ: Ambalaje de 100 ml, 1 l, 5 l şi 20 l.

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE
TOPSIN® 500 SC este un produs condiţionat sub formă de suspensie apoasă concentrată, de culoare albă, care conţine 500 g/l tiofanat metil


MODUL
 DE ACŢIUNE: TOPSIN® 500 SC are acţiune fungicidă, de contact şi sistemică, fiind absorbit de plante prin frunze şi rădăcini, având un foarte bun efect preventiv şi curativ faţă de un spectru larg de agenţi fitopatogeni care provoacă boli ale plantelor, cu infecţie de suprafaţă şi sistemică.


MODUL DE ÎNTREBUINŢARE
: TOPSIN® 500 SC este omologat pentru tratamente la sămânţă şi/sau în perioada de vegetaţie, la următoarele culturi:

Cultura Agentul de dăunare* Conc./Doza
GRÂU Boli foliare şi ale spicului:
Făinarea (Erysiphe graminis),
Ruginile (Puccinia spp.),
Septorioze (Septoria spp.),
Fuzarioza (Fusarium spp.), Helmintosporioza (Helminthosporium spp.)
1,250 l/ha
ORZ Boli foliare:
Făinarea (Erysiphe graminis)
Pătarea reticulară a frunzelor (Pyrenophora teres)Arsura frunzelor (Helminthosporium sativum)
1,250 l/ha
FLOAREA SOARELUI Putregaiul alb(Sclerotinia sclerotiorum)
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
2 l/t de sămânţă
Putregaiul alb(Sclerotinia sclerotiorum)
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Pătarea brună şi frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi)
Alternarioza (Alternaria spp.)
1,4 l/ha (2 tratamente în vegetaţie)
RAPIŢA Putregaiul negru ( Phoma lingam)
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)
Alternarioza (Alternaria brassicae)
Făinarea (Erysiphe communis)
1,4 l/ha, aplicat în vegetaţie
VIŢA DE VIE Făinarea (Uncinula necator) 1,5 l/ha (în 1000 l apă)
MĂR Rapăn (Venturia inaequalis)
Făinare (Podosphaera leucotricha)
0,14% (2,1 l/ha în 1500 l apă)
PĂR Rapăn (Venturiapirina)
Pătarea albă a frunzelor (Mycosphaerella sentina)Pătarea brună a frunzelor (Diplocarpon mespili)
0,14% (1,4 l/ha în 1000 l apă)
CIREŞ ŞI VIŞIN Pătarea frunzelor (Blumeriella jaapi) 0,1% (1,0 l/ha în 1000 l apă)
CĂPŞUNI Pătarea albă a frunzelor (Mycosphaerella fragariae) 0,1% (1,0 l/ha în 1000 l apă)
TOMATE Septorioza (Septoria lycopersici) 0,07% (0,7 l/ha)
TOMATE, ARDEI, VINETE Fuzarioza (Fusarium oxysporum), Verticilioza (Verticillium dahliae) 0,07 – 0,14% (0,5 l soluţie/plantă, la rădăcină)
CASTRAVEŢI Fuzarioza (Fusarium oxysporum)
Verticilioza (Verticillium dahliae)
0,07 – 0,14% (1 l soluţie/plantă, la rădăcină)
PEPENI VERZI SI GALBENI Antracnoza (Bolletotrichun lagenarium) 0,07% (0,7 l/ha)
Fuzarioza (Fusarium oxysporum) 0,07 – 0,14% (0,5 l soluţie/plantă la rădăcină

*Tratamentele care se aplică împotriva acestor boli sunt eficace şi faţă de alte boli importante, cum sunt: (putregaiul cenuşiu la viţa de vie, căpşuni, tomate); monilioza (la piersic, cireş şi vişin) şi altele.

Timpul de pauză de la ultimul tratament până la recoltare:
– 18 zile pentru grâu, orz, floarea soarelui, viţa de vie, măr, păr;

– 14 zile pentru cireş, vişin, căpşuni, tomate, ardei, vinete, castraveţi.

MODUL DE APLICARETOPSIN® 500 SC se aplică prin stropiri cu volume normale de apă, avându-se în vedere recomandările din tehnologiile specifice pe culturi, referitoare la fazele şi momentele obligatorii pentru aplicarea tratamentelor. Eficacitatea cea mai bună se obţine când tratamentele se aplică preventiv, înainte de/sau la apariţia primelor simptome de boală. Tratamentele la sămânţă se fac cu respectarea regulilor privind reglarea echipemantelor, agitarea continuă a soluţiilor preparate şi evitarea supraumezirii seminţelor tratate. Când se aplică singur se pot adăuga 3-5 litri apă/2 litri produs/tonă seminţe.

TEHNICA DE APLICARE: Echipamentele de stropit trebuie să fie prevăzute cu sisteme de agitare permanentă a soluţiei de stropit şi bine reglate pentru asigurarea uniformităţii stropirilor. Înainte de utilizarea produsului, ambalajul se agită bine, pentru omogenizarea conţinutului. După golire, ambalajele se clătesc (de 3 ori) cu apă, care se adaugă în rezervorul cu soluţia de stropit.

COMPATIBILITATE: TOPSIN® 500 SC se poate aplica în amestec cu alte produse fungicide şi/sau insecticide, cu excepţia celor alcaline, precum şi cu fertilizanţi foliari (MICROFERT–UMICROFERT–Fer), avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile specifice pe culturi privind cele mai eficiente asocieri.

®
Marcă înregistrată NIPPON SODA, Japonia