MICROFERT Zinc

You Are Here: Home → Legume → MICROFERT Zinc

Autorizaţie nr. 504/2012

PREZENTARE COMERCIALĂ: Canistre de 20 l

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICEMICROFERT-Zinc este o soluţie apoasă concentrată, de culoare gălbuie, cu o compoziţie nutriţională complexă, menită să asigure cu prioritate zincul asimilabil necesar creşterii, dezvoltării plantelor şi formării recoltelor în zonele şi pe terenurile în care deficitul acestui nutrient prejudiciază semnificativ potenţialul productiv al culturilor cunoscute ca fiind mai sensibile:

Element Compoziție [g/l] (minim)
Nutrienţi principali:
Azot total (N) din uree 90
Fosfor (P2O5) solubil în apă 30
Potasiu (K2O) solubil în apă 20
Nutrienţi secundari:
Magneziu (Mg+2) complexat cu acid  citric 4
Sulf (S) din SO4-2 30
Micronutrienţi:
Bor (B) 1,5
Cupru (Cu+2) complexat cu acid  citric 0,1
Fier (Fe+2) complexat cu acid  citric 0,4
Mangan (Mn+2) complexat cu acid  citric 0,25
Zinc (Zn+2) complexat cu acid  citric 30

Principalele caracteristici:

* fertilizant  foliar acid, cu o densitate de 1,27 g/ml la 200C;
* are un indice de salinitate scăzut, fiind favorabil plantelor şi atunci când fertilizările se fac pe timp de secetă;
* la prepararea soluţiilor de stropit se poate folosi şi apă dură;
* este compatibil şi se poate aplica împreună cu o mare parte dintre produsele de uz fitosanitar
* are o bună stabilitate la depozitare, în limite largi de temperatură. Începe să îngheţe la cca -150C, îngheaţă complet la cca -200C şi se dezgheaţă complet la -40C;
* nu este toxic faţă de oameni, faţă de animalele terestre sau acvatice, fiind conform cu cerinţele bunelor practici agroambientale.

MODUL DE UTILIZARE: Se recomandă pentru fertilizarea foliară a culturilor cunoscute ca fiind foarte sensibile/sau sensibile la deficitul de zinc asimilabil din sol, în concentraţie de 0,5-1% (0,5 -1 l produs la 100 l apă), în zonele şi pe terenurile unde carenţa de zinc prejudiciază potenţialul productiv, mai ales pe solurile sărace în materie organică, cum sunt cele nisipoase şi cele erodate, pe solurile calcaroase sau pe cele amendate excesiv cu calciu, pe solurile cu reacţie neutră spre alcalină şi alcalină, incluzând şi cernoziomurile, pe cele cu exces de azot şi fosfor solubil, precum şi în condiţiile unor soluri umede şi reci. Cele mai sensibile la deficitul de zinc asimilabil din sol sunt culturile de fasole, soia, porumb, pomii fructiferi, viţa de vie. Mai puţin sensibile, dar care, de asemenea, răspund cu sporuri semnificative de recolte sunt culturile de sfeclă, floarea soarelui, lucernă, trifoi, cartofi, tomate.

La culturile de porumb, semincere şi pentru consum, în funcţie de intensitatea carenţei de zinc asimilabil din sol, sunt necesare 1-3 fertilizări foliare, la intervale de 7-10 zile, începând de la stadiul de 3-4 frunze, în concentraţie de 0,5-1% (0,5-1 l produs/ 100 l apă). În zonele cunoscute ca având un indice mai mare al deficitului de zinc sunt necesare cel puţin 2 fertilizări foliare, la concentraţia de 1% (1 l produs/100 l apă). Fertilizările foliare cu acest produs se pot face odată cu erbicidările postemergente timpurii şi cu cele postemergente, iar dacă acestea nu se fac, produsul se aplică singur.  Când culturile de porumb sunt afectate timpuriu de grindină (fără distrugerea vârfurilor de creştere), fertilizările foliare aplicate ulterior pot ajuta semnificativ refacerea plantelor afectate şi obţinerea recoltelor aşteptate.

La celelalte culturi menţionate ca fiind foarte sensibile sau sensibile la carenţa de zinc, fertilizările se fac avându-se în vedere recomandările din tehnologiile specifice privind momentele optime. La culturile mai puţin sensibile se recomandă aplicarea în concentraţie de 0,2-0,5% (0,2-0,5 l produs la 100 l apă). La toate culturile menţionate, inclusiv în plantaţii pomicole şi viticole, aflate pe terenuri puţin fertile, fără fertilizare la sol sau cu fertilizare redusă, fertilizările cu MICROFERT –Zinc se pot face în amestec cu MICROFERT-U, la dozele recomandate, asigurându-se astfel cantităţi mai mari de azot, fosfor şi potasiu necesare creşterii, dezvoltării plantelor şi formării unor recolte mai mari. La toate culturile, în condiţii de secetă, tratamentele se fac cu volumele maxime de apă recomandate în tehnologiile specifice.