CEREDIN SUPER 40 SL

You Are Here: Home → Erbicide → CEREDIN SUPER 40 SL

Certificat de omologare nr. 2351/19.12.2006

PREZENTARE COMERCIALĂ: Ambalaje de 0,5 l, 1 l şi 5 l.

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICECEREDIN® SUPER 40 SL este un produs erbicid combinat, condiţionat sub formă de soluţie apoasă, care conţine 300 g/l acid 2,4-D + 100 g/l dicamba.

MODUL DE ACŢIUNE: CEREDIN® SUPER 40 SL acţionează ca un erbicid sistemic selectiv, cu spectru larg de acţiune în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene. După tratament, cele două substanţe active din compoziţia produsului sunt absorbite rapid prin frunze şi rădăcini, opresc creşterea şi dezvoltarea buruienilor dicotiledonate, provocându-le uscarea.

MODUL DE ÎNTREBUINŢARECEREDIN® SUPER 40 SL este omologat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene, prin tratamente postemergente, astfel:

Culturi Agentul de dăunare
Doza
GRÂU Buruieni dicotiledonate anuale şi perene 1 l/ha, postemergent, când grâul este în faza de înfrăţire până la formarea primului internod, iar buruienile dicotiledonate au 2-4 frunze
ORZ ŞI ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ Buruieni dicotiledonate anuale şi perene 1 l/ha, postemergent, când orzul este în faza de înfrăţire – până la formarea primului internod, buruienile dicotiledonate au 2-4 frunze, iar pălămida (Cirsium) este sub 10 – 15 cm înălţime
PORUMB Buruieni dicotiledonate anuale şi perene 1 l/ha, postemergent, când porumbul are 4-6 frunze, buruienile au 2-4 frunze, iar pălămida (Cirsium) este sub 10 cm înălţime

TEHNICA DE APLICARECEREDIN® SUPER 40 SL se aplică numai cu mijloace de erbicidat terestre, în volume normale de apă (250 – 400 l apă/ha) şi pe timp liniştit pentru evitarea împrăştierii pe culturile şi terenurile învecinate unde poate provoca efecte fitotoxice (R54).  Se recomandă ca erbicidările să fie făcute când temperatura  ambiantă este mai mare de 80C. Când se prepară soluţia de stropit, ambalajele golite se clătesc bine (de 3 ori) cu apă, care se adaugă apoi în rezervor cu soluţia de erbicidat. Dacă echipamentul de erbicidat este folosit ulterior pentru tratamente la alte culturi, în mod obligatoriu vor fi bine spălate, pentru evitarea riscurilor de fitotoxicitate la culturile sensibile (în special viţa de vie, floarea soarelui, sfecla, rapiţa, leguminoasele, pomii).

COMPATIBILITATE: În funcţie de zonă şi starea de îmburuienare a culturilor, CEREDIN® SUPER 40 SL se poate aplica în amestec cu unul dintre erbicidele antigramineice postemergente omologate pentru aceleaşi culturi, având în vedere şi recomandările de specialitate din tehnologiile acestor culturi privind cele mai eficiente asocieri. Se poate  şi se recomandă aplicarea în amestec cu fertilizantul foliar MICROFERT–U, atât la cerealele păioase cât şi la porumb. În zonele de cultură în care se ştie că recoltele de porumb sunt mult diminuate din cauza carenţei de zinc, cum sunt, mai ales, cele din sudul şi estul ţării, se recomandă folosirea în amestec şi a unui fertilizant foliar cu zinc, cum este MICROFERT–Zinc.

®Marcă înregistrată ALCHIMEX

Categories: , , .