DECLARATIE DE POLITICA

You Are Here: Home / COMPANIA IN CIFRE / DECLARATIE DE POLITICA

     DECLARATIE DE POLITICA

 Declaratie de politica

Întelegând cerinţele şi nevoia promovării performanţei în domeniul său de activitate, ALCHIMEX aplică şi dezvoltă continuu o politică integrată Calitate – Mediu – Sanatate şi Securitate Ocupaţională, prin care îşi propune:

• să producă şi să ofere produse care să răspundă nevoilor fitosanitare ale clienţilor, în conformitate cu cerinţele bunelor practici agricole care pun accentul pe calitatea recoltelor, protecţia mediului, a sănătăţii oamenilor şi animalelor; 
• să adopte cele mai bune practici de fabricaţie şi de organizare, să investească în linii tehnologice şi echipamente performante, asigurând creşterea calităţii produselor şi serviciilor, reducerea consumurilor de energie, eliminarea oricăror pierderi tehnologice, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor care privesc sănătatea şi securitatea la locul de muncă, precum şi protecţia mediului înconjurător; 
• să realizeze o cât mai deplină conformare cu exigenţele în continuă creştere ale reglementărilor legale în ceea ce priveşte calitatea produselor şi a serviciilor, sanatatea si securitatea ocupaţională şi protecţia mediului înconjurător, asigurându-şi astfel încrederea clienţilor, a autorităţilor locale şi a localnicilor; 
• să formeze şi să dezvolte capacităţile profesionale ale personalului, să stimuleze implicarea angajaţilor în identificarea şi semnalarea aspectelor relevante pentru calitatea produselor şi serviciilor, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională; 
• să asigure un mediu de lucru sigur şi sănătos în care riscurile să fie ţinute sub control; 
• să îmbunătăţeasca continuu performanţele sale referitoare la calitate, sănătate şi securitate ocupaţională şi mediul înconjurător. 
Directorul General îşi asumă responsabilitatea promovării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 şi alocă Reprezentantului Managementului întreaga autoritate pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea eficacităţii Sistemului de Management Integrat, având ca scop consolidarea capacităţii ALCHIMEX S.A. de a răspunde cerinţelor pieţei, aşteptărilor angajaţilor şi ale celorlalte părţi interesate, dar şi responsabilitatea promovării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii Laboratorului Fizico-Chimic în conformitate cu standardele actuale din domeniu.
Directorul General îşi declară angajamentul pentru asigurarea resurselor necesare implementării politicii declarate şi pentru conformarea activităţilor desfăşurate la cerinţele legale.