Cercetare si Dezvoltare

You Are Here: Home / ACTIVITATI / Cercetare si Dezvoltare

Activitatea de cercetare-dezvoltare are drept scop elaborarea de noi formulări de produse fitosanitare, cu compoziţii şi forme de condiţionare care să răspundă mai bine cerinţelor de protecţie fitosanitară din diversele zone agricole ale României, în condiţii de cost-eficienţă, cu luarea în considerare a bunelor practici agricole, a exigenţelor privind sănătatea şi mediul.

CERCETARE - DEZVOLTARE

Acest scop este atins prin combinații originale de substanțe active, profitând de sinergia lor biologica și / sau efectele complementare  care să conducă la:

– Creșterea  rezervelor biologice si agronomice;
– Reducerea timpului de muncă în cursul aplicării;
– Doze de aplicare mai mici;
– Un grad mai ridicat de securitate umană și de mediu.

ALCHIMEX dispune de doua laboratoare proprii, dotate cu aparatura modernă şi echipamente analitice de înaltă performanţă, care îşi desfăşoară activitatea la cele mai inalte standarde in domeniu. Unul este destinat activitatii de cercetare-dezvoltare si analizelor fizice si chimice, iar al doilea exclusiv erbicidelor sulfonilureice.